Vezető beosztású munkavállalók díjazása_Turizmus

Vágó Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Turizmus Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Vágó Gábor

Tisztelt Magyar Turizmus Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

, hogy hány forint volt a vezető beosztású munkavállalók díjazása 2015 szeptemberében és mennyi volt 2016 márciusában. Valamint azt, hogy hány forint volt a vállalatnál a munkavállalók átlagos díjazása 2015 szeptemberében és mennyi volt 2016 márciusában.

Amennyiben ezek az adatok fent vannak a honlapjukon, az arra mutató linket is küldjék el.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 7.

Üdvözlettel:

Vágó Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Horvát Szilárd
Magyar Turizmus Zrt.


Attachment image007.jpg
1K Download

Attachment image006.jpg
1K Download

Attachment image005.jpg
1K Download

Attachment image004.jpg
1K Download

Attachment image003.jpg
1K Download

Attachment image002.jpg
1K Download

Attachment image001.jpg
10K Download

Attachment M k d si adatok sszes tve 2015 09.xlsx
12K Download View as HTML


Tisztelt Vágó Gábor!

 

A Magyar Turizmus Zrt. vezető állású munkavállalói az Igazgatóság tagjai,
mint vezető tisztségviselők, illetve a vezérigazgató és helyettesei. Az ő
javadalmazásukra vonatkozó hatályos adatokat a honlapon [1]ITT találja,
míg a 2015. szeptemberi táblát levelemhez csatoltam.

 

A társaságnál foglalkoztatott munkavállalók átlagbére az Ön által
megjelölt két hónapban a következők szerint alakult:

2015. szeptemberi átlag bér: 442.113 Ft

2016. márciusi átlag bér: 421.440 Ft

 

Tisztelettel,

 

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|[2]http://alairas.visit-hungary.org/images/... | |[3]MAGYAR TURIZMUS ZRT.   |   dr. Horvát Szilárd LL.M. |
| | | |» Vezérigazgatóság » Jogi és Igazgatási Iroda » irodavezető |
| | | |Residence 1. irodaház, 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., 4. emelet |
| | | |1525 Budapest Pf.: 97. |
| | | |Tel.: +36 1 488 8738  » » Mobil: +36 30 549 5747 |
| | | |E-mail: Horvat.Szilard[4]@itthon.hu |
|----------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |[5]http://alairas.visit-hungary.org/images/...    [6]http://alairas.visit-hungary.org/images/...    [7]http://alairas.visit-hungary.org/images/...    [8]http://alairas.visit-hungary.org/images/...    [9]http://alairas.visit-hungary.org/images/...    [10]http://alairas.visit-hungary.org/images/...
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Vágó Gábor:
Csak a(z) Magyar Turizmus Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei