Vezető beosztású munkavállalók díjazása_PilisiParkerdő

Vágó Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pilisi Parkerdő Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Vágó Gábor

Tisztelt Pilisi Parkerdő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

, hogy hány forint volt a vezető beosztású munkavállalók díjazása 2015 szeptemberében és mennyi volt 2016 márciusában. Valamint azt, hogy hány forint volt a vállalatnál a munkavállalók átlagos díjazása 2015 szeptemberében és mennyi volt 2016 márciusában.

Amennyiben ezek az adatok fent vannak a honlapjukon, az arra mutató linket is küldjék el

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 7.

Üdvözlettel:

Vágó Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: PPZRT Titkárság
Pilisi Parkerdő Zrt.

 

Vágó Gábor

Átlátszó.hu

 

 

Tisztelt Vágó Gábor Úr!

 

 

Az Ön által kért adatigényléssel kapcsolatosan az alábbiakban adunk
tájékoztatást.

 

1.)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a köztulajdonban
álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény előírásai alapján a Társaság honlapján közzéteszi a vezető
tisztségviselő (vezérigazgató), továbbá a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény (Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók
részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott
pénzbeli juttatásokat (az aktuális és korábbi adatokat).

 

Mindezek következtében – az Infotv. 30. § (2) bek.-ében foglaltak
értelmében – a közérdekű adat megismerésére irányuló igény a Társaság
honlapján elérhető, az alábbi elérési útvonalon:

 

http://www.parkerdo.hu/_user/browser/Fil...

 

 

http://www.parkerdo.hu/_user/browser/Fil...

 

Kiegészítésként tájékoztatom, hogy a Vezérigazgató helyettes 2015.
szeptember havi alapbére 910.000 Ft/hó.

 

 

2.)

 

A vállalatnál a munkavállalók átlagos díjazása:

2015. szeptember 233.427 Ft/fő

2016. március 241.504 Ft/fő

 

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Zambó Péter

vezérigazgató

Pilisi Parkerdő Zrt.

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Vágó Gábor:
Csak a(z) Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei