Vezető beosztású munkavállalók díjazása_Posta

Vágó Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Posta Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Vágó Gábor

Tisztelt Magyar Posta Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

, hogy hány forint volt a vezető beosztású munkavállalók díjazása 2015 szeptemberében és mennyi volt 2016 márciusában. Valamint azt, hogy hány forint volt a vállalatnál a munkavállalók átlagos díjazása 2015 szeptemberében és mennyi volt 2016 márciusában.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 7.

Üdvözlettel:

Vágó Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat
Magyar Posta Zrt.

Tisztelt Vágó Gábor!
 
A [Magyar Posta Zrt. request email]-ra 2016. április 7-én érkezett közérdekű adatigénylése
tárgyában – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (2) bekezdése
(„…ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra
hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás
megjelölésével is…”) alapján – tájékoztatom, hogy az Ön által megjelölt
időszakra vonatkozóan a  „vezetők és vezető tisztségviselők illetménye,
munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése” a
[1]www.posta.hu internetes oldalon a jogszabály által meghatározottak
szerint elérhető.
A Magyar Posta Zrt.-nél az egy munkavállalóra eső átlagos bruttó bér 2015.
szeptember hónapban 199.674 Ft/fő/hó, 2016. március hónapban 230.403
Ft/fő/hó volt.
 
Üdvözlettel:
 
 
Dr. Kókay Éva Mária
 
Közadatfelelős
Magyar Posta Zrt.
 
 
 
 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Vágó Gábor:
Csak a(z) Magyar Posta Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adományok listája

A(z) Magyar Posta Zrt. részére Sipos Zoltán által

Eltűnt küldemények

A(z) Magyar Posta Zrt. részére toma által

eGov szerződések listája

A(z) Magyar Posta Zrt. részére Nagy Tamás által

Levélszekrény

A(z) Magyar Posta Zrt. részére Laud Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei