Vezetők és vezető tisztségviselők, beosztás szerinti, 2013. évi juttatásai

Andics Bálint küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Andics Bálint

Tisztelt HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A HungaroControl Zrt. vezetőinek és vezető tisztségviselőinek, beosztás szerinti, 2013. évi juttatásait (alapbér, esetleges pótlékok, cafeteria stb.).
A kimutatást név nélkül, beosztásonként (munkakörönként) külön-külön kérem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. március 4.

Üdvözlettel:

Andics Bálint

Hivatkozása ide

Feladó: Ay Zoltán Nándor, Dr.
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.


Attachment image001.jpg
11 Download

Attachment iso 8859 2 Q HungaroControl 2013 vezet F5i juttat E1sok.pdf.pdf
11 Download View as HTML


 

Tisztelt Andics Bálint!

 

Mellékelten küldöm a  2014. március 4-én kelt közérdekű adatkérésére adott
válaszunkat.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat, valamint közérdekű adat
megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló
(illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén és – ha
a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az az információs
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 31. §
(5) bekezdése szerinti illetékes bíróságnál keresettel élhet. A pert az
igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől,
illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától
számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása,
nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés
összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő
jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére
történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. AY Zoltán Nándor
Compliance osztályvezető / Head of Compliance
H-1185 Budapest, Igló u. 33-35.
Telefon: +3612934493
Web:      [1]www.hungarocontrol.hu

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Andics Bálint

Tisztelt Ay Zoltán Nándor, Dr.!

Köszönettel vettem a határidőre megküldött válaszukat.

A megküldött tájékoztatóban az alábbi hiányosságok/hibák szerepelnek:

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2009. évi I. törvény 208. § jogszabályhely nem létezik. Bizonyára a 2012. évi I. törvényre hivatkoznak.

Ugyanakkor a "vezetők, vezető tisztségviselők" köre a megküldött tájékoztatóban nem teljeskörű, hiszen abból számos vezető hiányzik.
Önök a honlapjukon pontosan megadták a vezető személyek körét:
http://www.hungarocontrol.hu/kozerdeku-a...

Kérem ennek megfelelően valamennyi vezető vonatkozásában (anonimizált módon) a kért, közérdekű adatok megadását.

Szíves tájékoztatásukat és együttműködésüket előre is köszönöm.

Tisztelettel:
Andics Bálint

Hivatkozása ide

Feladó: Ay Zoltán Nándor, Dr.
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.


Attachment image001.jpg
11 Download

Attachment adatkuldes20140401.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Andics Bálint!

 

Hivatkozással a 2014. március 19-én elektronikus úton megküldött, a  2014.
március 4-én benyújtott adatkérését pontosító levelére, csatoltan küldöm –
a 2014. március 19-én általunk megküldött adatok kiegészítéseként - a
HungaroControl Zrt. vezetőinek közérdekből nyilvános adatait a 2013.
december 31-i állapotnak megfelelően. A táblázat nem tartalmazza azon
munkavállalók adatait, akik nem tartoznak a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény hatálya
alá.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat, valamint közérdekű adat
megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló
(illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén és – ha
a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 31. § (5) bekezdése szerinti illetékes bíróságnál keresettel
élhet. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Üdvözlettel:

 

 

[1]cid:image001.jpg@01CF3E9E.818C6390 Dr. AY Zoltán Nándor
Compliance osztályvezető / Head of
Compliance
H-1185 Budapest, Igló u. 33-35.
Telefon: +3612934493
Web:      [2]www.hungarocontrol.hu

 

 

References

Visible links
2. http://www.hungarocontrol.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Andics Bálint

Tisztelt Ay Zoltán Nándor, Dr.!

Köszönöm szépen a pontos és immáron teljes körű tájékoztatást.

Üdvözlettel:

Andics Bálint

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Andics Bálint:
Csak a(z) HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei