Vezetők fizetése

Kis-Guczi Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy elektronikus úton küldje meg számomra a BM Heros Zrt.-re vonatkozóan a 2012. január 1-jétől jelen adatigénylés benyújtásának időpontjáig terjedő időszakra havi bontásban, a tisztség betöltője nevének, illetve tisztségének és munkakörének megjelölésével meghatározott alábbi adatokat: a szerviz igazgató, a termelési vezető, a közbeszerzési vezető, a logisztikai vezető, a számviteli és HR vezető, a minőségügyi vezető, a marketing vezető, az üzemgazdálkodási vezető, továbbá az egyes szervizek vezetői fizetése, egyéb béren kívüli juttatásának, költségtérítésének mértékét.

Valamint a 2014. november 1-jén kinevezett vezérigazgató és általános vezérigazgató-helyettes havi bérének mértékét, valamint azon juttatások mértékét, címét (pl. étkezési jegy), melyekre jogosult.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 6.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Pethő István Ferenc
Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.


Attachment attachment.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28.§ (1) bekezdése
alapján a BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt-hez
közérdekű adatigényt nyújtott be 2014. november 6-án. A kapcsolódó
adatszolgáltatást a csatolt levél szerint küldöm meg.

BM HEROS Zrt.

Hivatkozása ide

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt Pethő István Ferenc!

2014. november 20-án kelt válaszában lényegében megtagadta az általam kért és közérdekből nyilvános adatok teljesítését a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény 2. §-ára hivatkozással.

Tájékoztatom, hogy válasza álláspontom szerint jogsértő, ugyanis az Info. tv. 27. § (3) bekezdése értelmében Közérdekből nyilvános adat - többek között - a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével kapcsolatos adat. Köztulajdonban álló gazdasági társaság nyilván költségvetési forrásból működik, alkalmazottjainak bére és egyéb, a jogviszonyra tekintettel adott juttatása ezért közérdekből nyilvános adat, függetlenül attól, hogy egyébként mit mond a vezető állású alkalmazottak adatairól az Ön által hivatkozott törvény. Az általam kért adatokat proaktívan valóban nem kötelesek nyilvánosságra hozni, kérésemre azonban az előbbiek szerint kötelesek közölni.

Kérem ezért, hogy öt napon belül közöljék az adatokat, az én 30 napos perindítási határidőm november 21-én elkezdődött, erre tekintettel kell a szokásosnál rövidebb határidőt szabnom a teljesítésre.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Pethő István Ferenc
Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.


Attachment attachment.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28.§ (1) bekezdése
alapján a BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt-hez
közérdekű adatigényt nyújtott be 2014. november 6-án. Társaságunk által
2014. november 20-án küldött kapcsolódó adatszolgáltatásra Ön választ
küldött 2014. november 23-án. Társaságunk viszontválaszát a csatolt levél
szerint küldöm meg.
BM HEROS Zrt.

Hivatkozása ide

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt BM Heros Zrt.!

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása alapján törvénysértő volt a közérdekűadat-igénylés nem teljes körű teljesítése:
http://www.langlovagok.hu/tuzvonal/1069_...

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment Re KGP adatszolg ltat s 20141127 II.txt
1K Download View as HTML


This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[email address]>: host mail.bmheros.hu[87.229.67.35] said: 550 5.1.1
User unknown (in reply to RCPT TO command)

Hivatkozása ide

Feladó: Ács János
Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.


Attachment 2941 001.pdf
658K Download View as HTML


Tisztelt Adatkérő!
Kérdésére a mellékelt dokumentumban adjuk meg válaszunkat.
Tisztelettel: BM HEROS Zrt.

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis-Guczi Péter:
Csak a(z) Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei