Világörökség Hatástanulmány

Bodnár Zsuzsa küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. részére

Az igénylést elutasította a(z) Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt..

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi dokumentumot:

Az UNESCO Világörökség Bizottság 37. ülésszakán született a 37 COM 7B.76 számú döntés felkérte a Részes Államot világörökségi hatástanulmány elkészítésére a „Liget Budapest Projektről” („Múzeum Liget”). A 2015. február hó dátummal elkészült dokumentum - VILÁGÖRÖKSÉGI HATÁSTANULMÁNY - A VÁROSLIGETI „LIGET BUDAPEST PROJEKT” („MÚZEUM LIGET”) FEJLESZTÉS HATÁSAI A BUDAPESTI VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍN KIEMELKEDŐ EGYETEMES ÉRTÉKÉRE- a Liget Projekt akkori terveire készült. A Liget Projektet az azóta született új kormányhatározatok módosították, egyes épületek kikerültek és más épületek bekerültek a tervekbe. Sághi Attila műszaki vezérigazgató helyettes azt nyilatkozta december 19-én a Budapesten a Vigadóban tartott Világörökség 2017 Konferencián, hogy a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. 2017. novemberére elkészítette a módosított, „naprakész” Világörökségi Hatástanulmányt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa
Kelt: 2018. január 9.

Hivatkozása ide

Feladó: Office

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

Társaságunkhoz 2018. január 9. napján érkezett közérdekű adatigénylésének határidejét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján 15 nappal, 2018. február 8. napjáig meghosszabbítjuk.

Tisztelettel,

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.: 910
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Office

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

Ön 2018. január 9. napján e-mailben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő közérdekű adatigényléssel fordult Társaságunkhoz:

„Az UNESCO Világörökség Bizottság 37. ülésszakán született a 37 COM 7B.76 számú döntés felkérte a Részes Államot világörökségi hatástanulmány elkészítésére a „Liget Budapest Projektről” („Múzeum Liget”). A 2015. február hó dátummal elkészült dokumentum - VILÁGÖRÖKSÉGI HATÁSTANULMÁNY - A VÁROSLIGETI „LIGET BUDAPEST PROJEKT” („MÚZEUM LIGET”) FEJLESZTÉS HATÁSAI A BUDAPESTI VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍN KIEMELKEDŐ EGYETEMES ÉRTÉKÉRE- a Liget Projekt akkori terveire készült. A Liget Projektet az azóta született új kormányhatározatok módosították, egyes épületek kikerültek és más épületek bekerültek a tervekbe. Sághi Attila műszaki vezérigazgató helyettes azt nyilatkozta december 19-én a Budapesten a Vigadóban tartott Világörökség 2017 Konferencián, hogy a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. 2017. novemberére elkészítette a módosított, „naprakész” Világörökségi Hatástanulmányt.”

A Világörökségi Hatástanulmány az UNESCO Világörökség Bizottság (továbbiakban: Bizottság) részére, annak felkérésére készült. A Bizottság bizonyára a Világörökségi Hatástanulmány áttekintését követően alakítja ki álláspontját a „Liget Budapest Projekt” –ről és tájékoztatja arról a Bizottságban Magyarország, mint Részes állam képviseletét ellátó minisztert.

A fentiekből következően megállapítható, hogy a Világörökségi Hatástanulmány egy döntés előkészítő dokumentációnak tekinthető, ezért az Infotv. 27. § (5) bekezdésére figyelemmel a Városliget Zrt. az adatigénylést elutasítja.

Az Infotv. 30. § (3) és 31. § (3) bekezdései alapján tájékoztatjuk Önt, hogy a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye elutasítása felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől számított harminc napon belül kell megindítani a Városliget Zrt. ellen. A perben illetékes bíróság a Pesti Központi Kerületi Bíróság (1055 Budapest, Markó utca 25.).

Az Infotv. 30. § (3) bekezdése alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 52. § (1a) bekezdése értelmében igénye elutasítása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: Hatóság, székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.). bejelentést tehet vizsgálat kezdeményezése érdekében. A Hatóság eljárása az igény elutasításának közlésétől számított egy éven belül kezdeményezhető.

Tisztelettel,

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.: 910
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bodnár Zsuzsa:
Csak a(z) Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei