Vis Maior pályázat dokumentumok és számlák.

Beka Kálmán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Aggtelek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Beka Kálmán

Delivered

Tisztelt Aggtelek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Vis Maior pályázattal kapcsolatos minden kiállított és kifizetett számlát és tervrajzot. A honlapjukon szereplő dokumentumokat nem kérem, mivel az letölthető.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 18.

Üdvözlettel:

B Kálmán

Hivatkozása ide

Feladó: Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal
Aggtelek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?utf-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_Vis_Maior_p=C3=A1ly=C3=A1zat_d?=
=?utf-8?Q?okumentumok_=C3=A9s_sz=C3=A1ml=C3=A1k.?=
Date: Tue, 3 Jul 2018 16:01:43 +0200
Message-ID: <002f01d412d6$5fa09dd0$1ee1d970$@aggtelek.hu>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Mailer: Microsoft Outlook 16.0
Thread-Index: AQJQt9zKlac1bKljrs8aqJWW4VWrdaOEK9gQ
Content-Language: hu

Tisztelt M.GY. !

Az adatig=C3=A9nyl=C3=A9s=C3=A9vel kapcsolatban a =
k=C3=B6vetkez=C5=91kr=C5=91l t=C3=A1j=C3=A9koztatom:
Vis Maior p=C3=A1ly=C3=A1zattal kapcsolatban a honlapon =
megtal=C3=A1lhat=C3=B3 a t=C3=A1mogat=C3=B3 okirat, a =
k=C3=B6zbeszerz=C3=A9si elj=C3=A1r=C3=A1s b=C3=ADr=C3=A1lati =
jegyz=C5=91k=C3=B6nyve, valamint a kivitelez=C3=A9si feladatok =
ell=C3=A1t=C3=A1s=C3=A1ra k=C3=B6t=C3=B6tt v=C3=A1llalkoz=C3=A1si =
szerz=C5=91d=C3=A9s.=20
Az Infotv. 1. mell=C3=A9klet III. pontja 4. alpontja =
=C3=A9rtelm=C3=A9ben az =C3=B6tmilli=C3=B3 forintot el=C3=A9r=C5=91, =
vagy azt meghalad=C3=B3 =C3=A9rt=C3=A9k=C5=B1 =C3=A9p=C3=ADt=C3=A9si =
beruh=C3=A1z=C3=A1sra vonatkoz=C3=B3 szerz=C5=91d=C3=A9sek =
meghat=C3=A1rozott adatai tartoznak a nyilv=C3=A1nos adatok =
k=C3=B6z=C3=A9. =C3=96tmilli=C3=B3 forintot el=C3=A9r=C5=91 =
szerz=C5=91d=C3=A9s csak a kivitelez=C5=91vel megk=C3=B6t=C3=B6tt =
v=C3=A1llalkoz=C3=A1si szerz=C5=91d=C3=A9s volt, ami a honlapon meg is =
tal=C3=A1lhat=C3=B3.
Az adatig=C3=A9nyl=C3=A9sben szerepl=C5=91 minden ki=C3=A1ll=C3=ADtott =
=C3=A9s kifizetett sz=C3=A1mla =C3=A9s tervrajz nyilv=C3=A1nos =
k=C3=B6zz=C3=A9t=C3=A9tel=C3=A9t az Infotv. nem =C3=ADrja el=C5=91, =
ez=C3=A9rt ezeket nem =C3=A1ll m=C3=B3dunkban megk=C3=BCldeni. Ezen =
adatok mennyis=C3=A9ge miatt egy=C3=A9bk=C3=A9nt is =
k=C3=B6lts=C3=A9gt=C3=A9r=C3=ADt=C3=A9s lenne meg=C3=A1llap=C3=ADtva a =
k=C3=A9relmez=C5=91 r=C3=A9sz=C3=A9re, amennyiben azok nyilv=C3=A1nos =
adatok lenn=C3=A9nek.=20

=C3=9Cdv=C3=B6zlettel: Nahaj Ferenc jegyz=C5=91

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Beka Kálmán

Delivered

Tisztelt Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal!

Köszönöm gyors válaszukat.
De sajnos az átküldött válasz teljes mértékben olvashatatlan minden adatigénylésben. Az egyikre még választ sem küldtek.

Kérném, hogy minden információt olvasható formában legyenek szívesek elküldeni.

Üdvözlettel:

B Kálmán

Hivatkozása ide

Feladó: Beka Kálmán

Delivered

Tisztelt Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal!

Köszönöm gyors válaszukat.
De sajnos az átküldött válasz teljes mértékben olvashatatlan minden adatigénylésben. Az egyikre még választ sem küldtek.

Kérném, hogy minden információt olvasható formában legyenek szívesek elküldeni.

Üdvözlettel:

B Kálmán

Beka Kálmán

Hivatkozása ide

Feladó: Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal
Aggtelek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt M.GY. !

Az adatigénylésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos adatigénylésére elküldött válasz Önkormányzatunknál az elküldött elemeknél szerepel, - ami le is ellenőrizhető - és teljes mértékben olvasható.
Mellékelten megküldöm még egyszer a korábban elküldött anyagot. Kérem, hogy jelezze, ha nem olvasható a megküldött anyag.
Vis Maior pályázattal kapcsolatban a honlapon megtalálható a támogató okirat, a közbeszerzési eljárás bírálati jegyzőkönyve, valamint a kivitelezési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés.
Az Infotv. 1. melléklet III. pontja 4. alpontja értelmében az ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű építési beruházásra vonatkozó szerződések meghatározott adatai tartoznak a nyilvános adatok közé. Ötmillió forintot elérő szerződés csak a kivitelezővel megkötött vállalkozási szerződés volt, ami a honlapon meg is található.
Az adatigénylésben szereplő minden kiállított és kifizetett számla és tervrajz nyilvános közzétételét az Infotv. nem írja elő, ezért ezeket nem áll módunkban megküldeni. Ezen adatok mennyisége miatt egyébként is költségtérítés lenne megállapítva a kérelmező részére, amennyiben azok nyilvános adatok lennének.

Üdvözlettel: Nahaj Ferenc jegyző

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal
Aggtelek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_V?=
=?utf-8?Q?is_Maior_p=C3=A1ly=C3=A1zat_dokumentumok_=C3=A9?=
=?utf-8?Q?s_sz=C3=A1ml=C3=A1k.?=
Date: Mon, 9 Jul 2018 15:46:22 +0200
Message-ID: <000701d4178b$391be750$ab53b5f0$@aggtelek.hu>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Mailer: Microsoft Outlook 16.0
Thread-Index: AQNMH6xUxSqQdbrV/uH6Vbq9EAtZyqGW1esQ
Content-Language: hu

Tisztelt M.GY. !
A test=C3=BCleti =C3=BCl=C3=A9sek jegyz=C5=91k=C3=B6nyveivel =
kapcsolatos adatig=C3=A9nyl=C3=A9s=C3=A9re elk=C3=BCld=C3=B6tt =
v=C3=A1lasz =C3=96nkorm=C3=A1nyzatunkn=C3=A1l az elk=C3=BCld=C3=B6tt =
elemekn=C3=A9l szerepel, - ami le is ellen=C5=91rizhet=C5=91 - =C3=A9s =
teljes m=C3=A9rt=C3=A9kben olvashat=C3=B3.
Mell=C3=A9kelten megk=C3=BCld=C3=B6m m=C3=A9g egyszer a kor=C3=A1bban =
elk=C3=BCld=C3=B6tt anyagot. K=C3=A9rem, hogy jelezze, ha nem =
olvashat=C3=B3 a megk=C3=BCld=C3=B6tt anyag.
Aggtelek K=C3=B6zs=C3=A9g =C3=96nkorm=C3=A1nyzata =
K=C3=A9pvisel=C5=91-test=C3=BClet=C3=A9nek az =C3=BCl=C3=A9seir=C5=91l =
k=C3=A9sz=C3=ADtett jegyz=C5=91k=C3=B6nyvek a k=C3=B6vetkez=C5=91 =
honlapon tal=C3=A1lhat=C3=B3k meg, mely honlap =C3=BCzemeltet=C3=A9se a =
2018.01.01. napj=C3=A1t=C3=B3l a Magyar =C3=81llamkincst=C3=A1r =
=C3=A1ltal az =C3=B6nkorm=C3=A1nyzatok r=C3=A9sz=C3=A9re =
k=C3=B6zpontilag biztos=C3=ADtott asp szakrendszeren kereszt=C3=BCl =
val=C3=B3sul meg:

aggtelek.asp.lgov.hu

A honlapon a k=C3=B6zadatkeres=C5=91 - =C3=B6nkorm=C3=A1nyzat - =
k=C3=A9pvisel=C5=91-test=C3=BClet - jegyz=C5=91k=C3=B6nyvek =
men=C3=BCpontokra kattintva lehet eljutni a 2018. =C3=A9vi =
test=C3=BCleti =C3=BCl=C3=A9sek jegyz=C5=91k=C3=B6nyveihez.

=C3=9Cdv=C3=B6zlettel: Nahaj Ferenc jegyz=C5=91

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Beka Kálmán

Delivered

Tisztelt Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal!

Nahaj Ferenc jegyző nem tudom mit takar ön válaszában a Tisztelt M.GY. .
Ön nem az adatigénylő meg szólításával küldi az adatigényt mivel az adat igénylő Beka Kálmán .
Nem tudom mit jelent önnek a M GY.
Így a kért adat igényt nem tudom elfogadni a továbbiakban eredeti állapotában fenn tartom . Mivel ez idáig ön állítása szerint elküldésre került ami olvashatatlan nem a felelnek meg a jogszabályi előírásoknak így a továbbiakban kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre !KORLÁTOZÁSTÓL MENTESEN, KINYOMTATHATÓ ÉS RÉSZLETEIBEN IS ADATVESZTÉS ÉS TORZULÁS NÉLKÜL KIMÁSOLHATÓ MÓDON, A BETEKINTÉS, A LETÖLTÉS, A NYOMTATÁS, A KIMÁSOLÁS ÉS A HÁLÓZATI ADATÁTVITEL SZEMPONTJÁBÓL IS DÍJMENTESEN KELL HOZZÁFÉRHETŐVÉ TENNI !
Melyet meg egyezően fenn tartom eredeti igényemmel .
Az adatigénylésben szereplő minden kiállított és kifizetett számla és tervrajz nyilvános mivel közpénzből keletkeztek .
Ha ön valamint Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal a továbbiakban a jogszabályban előírt 15 napon belül és nem olvasható állapotban küldi meg részemre kért adat igényt úgy a NAIH állásfoglalását fogom kérni önök által megtagadott adat igény nem teljesítésével ,kiadásával szemben .

Üdvözlettel:

Beka Kálmán

Hivatkozása ide

Aggtelek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt M.GY. !

 

Az adatigénylésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

Vis Maior pályázattal kapcsolatban a honlapon megtalálható a támogató
okirat, a közbeszerzési eljárás bírálati jegyzőkönyve, valamint a
kivitelezési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés.

Az Infotv. 1. melléklet III. pontja 4. alpontja értelmében az ötmillió
forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű építési beruházásra vonatkozó
szerződések meghatározott adatai tartoznak a nyilvános adatok közé.
Ötmillió forintot elérő szerződés csak a kivitelezővel megkötött
vállalkozási szerződés volt, ami a honlapon meg is található.

Az adatigénylésben szereplő minden kiállított és kifizetett számla és
tervrajz nyilvános közzétételét az Infotv. nem írja elő, ezért ezeket nem
áll módunkban megküldeni. Ezen adatok mennyisége miatt egyébként is
költségtérítés lenne megállapítva a kérelmező részére, amennyiben azok
nyilvános adatok lennének.

 

Üdvözlettel: Nahaj Ferenc jegyző

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Beka Kálmán:
Csak a(z) Aggtelek Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Tom Clear zrt dokumentumok

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére Oroszi Babett által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei