Visszaélésszerű adatigénylések

Horotka Tas küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Horotka Tas

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Sajnálattal tapasztaltam, hogy a kimittud.atlatszo.hu felületen valódi közérdekű adatigénylés csak elvévtve valósul meg. Sok helyütt érezhető, hogy az adatigénylők a hatályos jogszabályok és egyetemi szabályzatok rendeltetésszerű alkalmazástát nem tekintik első számú kötelességüknek.

A Semmelweis Egyetemhez adatigénylést beadó alábbi személyekről olyan híresztelések kaptak nemrégiben szárnyra, amelyek enyhén szólva ijesztőek.

Egyesek állítása szerint az alábbi (ál)neveken az utóbbi időben több visszaélésszerű adatigénylés érkezett az Egyetemhez:
Csalami Ádám
Kiss Hanga Klára
Keresztúri Andor
Szabó János
Nagy Péter
Nagy B.
Kiss Ernő Péter
Gál Szabolcs hökellenőr
Rónaszegi Attila
Várnai Abigél
Vámosi Zsombor
Borsi Rebeka Katalin
Szalai Dóra Maria
G. Szabó Daniel

Ezt alátámaszthatja az a tény, hogy az igénylések között a mai napig szerepelnek - ám lehet, hogy ez csak hiba - hasonló tartalmú, kötözködő igénylések. Mások azt is tudni vélik, hogy ezek az igénylések egy személyhez köthetőek.

Ezek annyira átlátszóak, hogy már nekem is feltűnt, pedig a Semmelweis Egyetemnek nem voltam és nem vagyok hallgatója.

Mivel jogállamban fontos az átláthatóság, ezért a felelősségteljes állampolgárok nevében fordulok Önökhöz, a Semmelweis Egyetemhez.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

-A 2015.01.01. és jelen adatigénylés keltéig az Egyetemhez érkezett adatigénylések ( mint ismeretes többségében visszaélésszerűek) milyen többletterhet róttak az Egyetemre?

-Az Egyetem munktársai hány munkaórában foglalkoztak adatigénylésekkel?

-Ezen munkaórák bruttó költsége az Egyetem számításai szerint?

-Az adatigénylések feldolgozása vezetett-e fennakadáshoz, késedelemhez más munkaterületen?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 30.

Üdvözlettel:
Horotka Tas

Hivatkozása ide

Volt SOTE-s hozzászólt ()

Tisztelt Olvasók!

Én is örülnék, ha a kulturált kereteken belül maradna minden egyes adatigénylő és hozzászóló. Itt több adatigénylés stílusa erősen kifogásolható és a beadott adatkikérésből nagyon sok van. De az nem állítható, hogy alaptalanul érdeklődnek. Az egyetem hallgatói önkormányzatában tényleg érdekes dolgok zajlottak le, csak néhány:
Az EHÖK által delegált szenátorok egy kivétellel kivonultak a 2013. júniusi szenátusól, határozatképtelenné téve az ülést, de előtte egyikük folyamatosan kommentálta egy internetes oldalon az eseményeket. A hallgatói szenátorok delegálása és visszahívása valamint ezek gyakorisága sem a korábban megszokott módon történt. Az alapszabály sorozatos módosításai olyan mértéket értek el, hogy a maguk a hökösök nagyban azon vitatkoztak, hogy melyik az érvényes. Az elnökségi jegyzőkönyvek de egy ideig maga az alapszabály sem volt elérhető még a mi számunkra, hallgatók számára sem. Ezek mellett mikor az elnök jogviszonya megszűnt, egy darabig még maradt volna és hökösök is szóvá tették, hogy bejár a szenátusra szavazni. Az elnököt helyettesítő alelnök a telefont nem igazán vette föl, pedig sokan keresték (sok hallgató is), ellenben az egyetem pénzén utazgatott taxival. Természetesen nem tudok mindenről ami a HÖK-ön belül zajlott, de amit mi hallgatók láttunk, az is több a soknál.
Kérem a tisztelt adatigénylőket, hogy legyenek tekintettel az egyetem azon közalkalmazottaira, akik nem tehetnek a fentiekről. Az adatigényléseknél és a hozzászólásoknál pedig lehetőleg kulturált, emberi módon fogalmazzanak.

a Semmelweis Egyetem volt hallgatója

Link to this

Kohn hozzászólt ()

Volt Sotés??? A SOTE 2000-ben megszűnt. Maga 17 éves történetekről ír, vagy 17 éve van ott?

Link to this

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Taxizási is volt?!

Link to this

Gida Róbert hozzászólt ()

Egyértelműen lejáratják nemcsak magukat, hanem az átláthatóságot, a KiMit Tud rendszerét, a törvényt, amit ezzel a weboldallal próbálnak sokan kikényszeríteni az állam korrupt és pazarló apparátusából! Nemcsak a kérések maguk, hanem ez a kommunista csinovnyik besúgó, suttogó stílus, amelyre mind emlékszünk még az átkosból! Ezt abszolút nem gondoltam egy orvosi hivatásra készülő emberről.. félelmetes, megdöbbentő. Valamelyikük írta, hogy volt SOTE-s hallgató, remélem nem véletlenül nem lett magából orvos, mert különben a hálapénzes borítékokat kéne először az ingzsebből kirángatnia! Tükör? Gerinc? Ismeretlenek az ilyenek számára..

Link to this

Csalami Ádám hozzászólt ()

Kedves Gida! Honnan tudja, hogy az illető orvosként végzett? A SOTE-n (Semmelweis Egyetemen, de a legtöbben SOTE-nak hívják) van néhány szak.
Ami a stílust illeti, ezentúl igyekszem szebben fogalmazni. Mikor egy kancellár - aki ugye többek között az átlátható működés elősegítésére került az egyetemre - diszkrecionális jogkörében eljárva megtagadta az ellenőrzési dokumentumok nyilvánosságra hozatalát nem kevés ember kapta fel a fejét és hangzottak el nyomdafestéket nem tűrő szavak...
Egyébként ha ezek az igénylések tényleg lejáratnák s KiMiTud rendszert, biztosan eltávolították volna a honlapszerkesztők.

Link to this

Gida Róbert hozzászólt ()

Maga miből gondolja , hogy egyáltalán végzett valahol? Kicsapták az első vizsgán..azóta is azt hiszi ott tanult!
Én már jeleztem a szerkesztőknek mi megy itt, a nagybetűs: SZÉGYEN!

Link to this

Torrente hozzászólt ()

Gida Robi beszedted az adagod, felszívtál egy csíkot?
Ártalmas?A drog?A drog ártalmas?Nézd csak meg.
Leteszem ide.
-Csinál valamit?
-Megharap?
-Megüt?
-Megkarmol?
-Neked ugrik aztán tökönrúg?
-Ugyanmár!Nem árt ez senkinek!Kérsz 1 kicsit?

Link to this

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Én ezúton elnézést kérek mindenkitől, akit megbántottam az adatigénylésekkel vagy a hozzászólásaimmal. Nem gondolom, hogy nekem szégyellnem kellene ezeket, de a jövőben próbálok finomabban fogalmazni.
Tudják mi a SZÉGYEN? Nagyon sokan a lelküket kiteszik, hogy pályázati támogatást, ösztöndíjat kapjanak a kutatásukhoz, amelyek az emberiség jövőjét tehetik jobbá. Eközben valaki úgy kap három köztársasági ösztöndíjat, hogy egy TDK konferencián nem ér el semmilyen eredményt.

Link to this

Gyuri hozzászólt ()

Ez nem megbánás kérdése...itt egyesek visszaélnek a joggal. Ráadásul súlyosan. Nem mondom hogy kik, de látszik hogy ki csinálja a szerecsenmosdatást.

Link to this

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Aki nem tart TDK előadást, az ne kapjon köztársasági ösztöndíjat. Aki nem hallgatója vagy közalkalmazottja az egyetemnek, az ne szavazgasson a szenátusban. Aki nem csinál semmit a hallgatói önkormányzatban és nem közalkalmazott, az ne telefonáljon az egyetem pénzén.

Nem hiszem, hogy Hanga megbánásból írta amit írt. Különben, ha egy egyetem megtagadja a nyilvános ellenőrzési jelentések kiadását, ne csodálkozzon, ha egyesek tisztán akarnak látni, és ezért benyújtanak pár adatigénylést.

Tekintettel arra, hogy most tényleg sok adatigénylést kell az egyetemnek megválaszolnia, a hónapban már nem nyújtunk be többet (Ádám, Hanga és én). A többiekkel (Szabó János, Nagy Péter, Nagy B., Kiss Ernő Péter, Gál Szabolcs hökellenőr, Rónaszegi Attila, Várnai Abigél, Vámosi Zsombor, Borsi Rebeka Katalin, Szalai Dóra Maria, G. Szabó Daniel) pedig egyikünk sem azonos.

Link to this

Horotka Tas hozzászólt ()

Hiába írja Keresztúri amit írt, ezt program kimutatta, hogy ezek az adatigénylések összefüggenek:
Csalami Ádám
Kiss Hanga Klára
Keresztúri Andor
Szabó János
Nagy Péter
Nagy B.
Kiss Ernő Péter
Gál Szabolcs hökellenőr
Rónaszegi Attila
Várnai Abigél
Vámosi Zsombor
Borsi Rebeka Katalin
Szalai Dóra Maria
G. Szabó Daniel
Itt valakik szervezetten visszeélnek az adatigénylésekkel. Szégyen. Ez közintézmény akadályozása, persze arra nem gondolnak, hogy a betegekre jut kevesebb pénz meg energia.

Link to this

Grimli Gergő hozzászólt ()

Megkerestem nektek a köztársasági pályázat kiírását, nagy munkával, a sötét weben órákig tartott keresni, de találtam valamit:
Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak a Kar államilag támogatott, illetve költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek. Köztársasági ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából azok a hallgatók részesülhetnek, akik
az előző tanév mindkét félévében legalább 4,25 kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagot értek el
tudományos diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló munkát végeztek.
Fenti kritériumok alapján Köztársasági Ösztöndíjban a Karon a 2011. október 15-i statisztikai adatközlés szerinti, államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatók számának 0,8 %-a részesülhet.

A köztársasági ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól. Havi összege a 2012/2013. tanév első négy hónapjára 34.000.-Ft/fő/hó, következő hat hónapjára a 2013. évre hatályos költségvetési törvény által meghatározott összeg.
A köztársasági ösztöndíjat, az egyetem szenátusa által javasolt rangsor alapján, az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza. A köztársasági ösztöndíj elnyerésére vonatkozó kari javaslatot a dékán - a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben - teszi meg. Pályázni az alábbi - köztársasági ösztöndíj - pályázati lapon lehet, melyhez a megfelelő igazolásokat csatolni kell.

Bár már régen írtam a szövegértési PISA tesztem, de ha jól értelmezem, az egyetem döntése szerint a kiváló tanulók (min. 4.25-ös átlagot egy ilyen elit egyetemen nem hiszem hogy sokat láttál..) tudományos diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló munkát végeztek. Azt gondolom, jobb lenne ha az egyetem kompetenciáját nem kérdőjeleznénk meg ebben.
Egyébként sem értem, hogy valaki akinek semmi köze-állítólag - az egyetemhez, milyen alapon akarja megmondani ki mit kapjon, milyenek legyenek a pályázati feltételek?

Más:Aki nem csinál semmit, az ne is! De hogy dolgozhat valaki egyszerre a hallgatói önkormányzatban, és egyszerre közalkalmazott ugyanazon az egyetemen? Ebben van valami ellentmondás azt hiszem, de majd segítesz feloldani remélem!

Van mit megbánni, én is egyetértek, hogy ez az egész majomparádé az adatigénylések lejáratása, visszaélés a joggal! Aztán csodálkozunk, hogy a parlamentben az információszabadság megnyírbálását azzal indokolják, hogy egyesek ömlesztik az adatigényléseket! Ez a viselkedés, magatartás oda vezet, hogy a sokszor milliárdokat elsípolókról pedig lehetetlen lesz megtudni bármit is.. A helyetekben elgondolkoznék ezen is! Lehet, hogy a közérdekű adatigénylésekre hobbiként tekinteni, de egyrészt ez egy igen furcsa mániákusságra utal - régen is voltak , másrészt alapvető félreértelmezése egy fontos állampolgári jogunknak.

Link to this

Gandalf Viktor hozzászólt ()

Fussatok bolondok!

Link to this

Keresztúri Andor hozzászólt ()

"tudományos diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló munkát végeztek"
Tehát legalább egy TDK előadást csak megtart!
Különben a pályázati feltételek elég világosak, csakhogy a pályázatot a HÖK bírálja, és három köztársasági ösztöndíjat mindössze egy hökelnök szedett össze, az, akiről nem látni az interneten egy TDK eredményt sem, pedig azok nyilvánosak.

Én nem akarom megmondani, hogy ki kapjon köztársasági ösztöndíjat és ki ne, de ha az egyetemen oly sok ember oly sok kiváló TDK előadást tart, akkor aki három köztársasági ösztöndíjat elnyer, az ugye legalább egy TDK előadást össze tud kaparni, vagy NEM?!

Mert ha nem, az az alábbi magas színvonalú kutatómunka eredményének lejáratása is (no meg a köztársasági ösztöndíjé)...
http://semmelweis.hu/hirek/2017/04/21/di...
http://semmelweis.hu/hirek/2017/05/10/to...

Mi csak az ellenőrzési jelentésekre voltunk kíváncsiak. De kancellár úr diszkrecionális jogkörében eljárva megtagadta. Mint kiderült jog- és alkotmányellenesen. Nem tehetünk mást, minthogy részleteiben kérjük az adatokat.

Különben G. Szabó Dániel ismert újságíró, http://www.helsinki.hu/kik-vagyunk/a-csa...
Borsi Rebeka Katalin sem egy fantomember, https://www.tisztabeszed.hu/esemenyek/a-...
Azt a programot ezek szerint a kukába, bocs, a "Lombárba" lehet dobni.

Link to this

Soros figyelő hozzászólt ()

Soros bérencek

Link to this

Grimli Gergő hozzászólt ()

Akkor mégiscsak meg akarod mondani ki alkalmas és mire! Kérdezem én milyen alapon? Az ország összes egyetemén a hallgatói önkormányzatok végzik általában az ösztöndíj pályázatok bírálatát, de mindezt egyetemi professzorok, oktatási hivatal és egyéb igen kemény kontroll alatt! Ebben az esetben, ahogy az előbb meg is írtam nektek Egyszerűen nem értelek, mi köze van ennek az egésznek a tudományos diákköri munkák minőségéhez? Direkt össze akarsz mosni valamit! A köztársasági ösztöndíjat, az egyetem szenátusa által javasolt rangsor alapján, az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza. A köztársasági ösztöndíj elnyerésére vonatkozó kari javaslatot a dékán - a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben - teszi meg. Miért nem a dékántól kérdezed személyesen, miért érdemelt valaki ösztöndíjat? Vagy a minisztertől? Nem hiszem,hogy érdemtelenül, és álságosnak tartom ahogy ezt sejteted..

Link to this

Torrente hozzászólt ()

Nah mivan!? Kinőtt a tököd? :D :D

Link to this

Keresztúri Andor hozzászólt ()

A hökösök "kemény kontroll alatt". Majd ha megjönnek az ellenőrzési jelentések, vagy a telefonszámlák, vagy a szenátusi jelenléti ívek, meglátjuk milyen kemény a kontroll...

Érdemes megjegyezni: aki TDK előadást sem képes tartani, és nincs megjelent cikke, az milyen "kiemelkedő tudományos teljesítmény" birtokában van? Fogta a kémcsövet az órán? Mert az nem tudományos teljesítmény.

Link to this

Resső Wladislaw hozzászólt ()

Csalami, Andor és a többiek BT....bárki is vagy, hidd el nekem rajtad kívül senkit se érdekel hogy ki nyert évekkel korábban köztársaságit.
Nézd meg inkább holnap a BL-t. A München kiesett, szóval csak jó meccs lehet.

Link to this

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Engem a BL nem érdekel. Ezen a szép pünkösdi napon nem nyújtok be újabb igénylést, és a hónapban sem tervezünk Ádámmal és Andorral. Az eddig benyújtottakra azért várom a választ...

Link to this

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem


Attachment Adatig nyl sek sz veges.xlsx
13K Download View as HTML

Attachment OK.xlsx
12K Download View as HTML

Attachment Ellen rz si Igazgat s g.xlsx
12K Download View as HTML

Attachment k z rdek adatok 2015 2016.xlsx
22K Download View as HTML

Attachment k z rdek adatok 2017.xlsx
23K Download View as HTML

Attachment MFI k z rdek.xlsx
13K Download View as HTML

Attachment P nz gyi Igazgat s g.xlsx
12K Download View as HTML


 
Iktatószám: 47981-14/KSJIF/2017
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Közérdekű adatmegkeresése "az Egyetemhez érkezett adatigénylések, az
adatigénylésekre fordított idő, többletteher- tárgyában, a  jelen
adatigénylés keltéig csatolmányként  küldöm a módosított választ. 
 
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató

Hivatkozása ide

Feladó: KiMitTud admin

Adatgazda kérésére eltávolítottuk a 2017. szeptember 28-i választ hibás
adattartalom miatt, és az adatgazda a teljes választ megfelelő
csatolmányokkal 2017. október 2-án megküldte.

Hivatkozása ide

Gida Róbert hozzászólt ()

Kedves KiMitTud Admin!
MI volt a hiba? Mit változtattak és miért?

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horotka Tas:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 9 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei