Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Farkas Sándor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Vivienvíz beszerzés

Farkas Sándor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Farkas Sándor to read a recent response and update the status.

Feladó: Farkas Sándor

Delivered

Tisztelt VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Vivienvíz Kft.-től 2017-ben eseti megrendelés keretében az önök cége által beszerzett ásványvíz vásárlások időpontját és értékét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. szeptember 7.

Üdvözlettel:

Farkas Sándor

Hivatkozása ide

Feladó: Kommunikáció
VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.


Attachment image001.png
8K Download

Attachment image002.png
3K Download

Attachment image003.png
1K Download


 

Tisztelt Farkas Sándor!

 

 

 

A VOLÁNBUSZ Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131., cg.:
01-10-042156, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) részére
küldött közérdekű adat igénylése iránti kérelmével kapcsolatban az alábbi
tájékozást adjuk:

 

A 2017. szeptember 7. napján érkezett  megkeresésében a Vivienvíz Kft.-től
2017-ben eseti megrendelés keretében beszerzett ásványvíz vásárlások
időpontját és értékét kérte megadni.

 

Eseti megrendelés keretében a Társaság nemzetközi járatain, a VOLÁNBUSZ
Zrt. üzleti helyzetének, piaci pozíciójának megőrzése és emelése céljából
bevezetett szolgáltatáshoz vásárolt víz:

[1]cid:image001.png@01D3320B.331AA690

 

 

A Vizes Világbajnokság szerződésének teljesítéséhez (járművezetők
ellátásához) vásárolt víz:

[2]cid:image002.png@01D3320B.331AA690

 

 

Az elrendelt hőségriadó alkalmával megrendelt vízpótlás:

[3]cid:image003.png@01D3320B.331AA690

 

 

Üdvözlettel:

 

 

VOLÁNBUSZ Zrt.

Kommunikációs és Marketing Iroda

 

H-1091 Budapest

Üllői út 131.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Farkas Sándor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Farkas Sándor:
Csak a(z) VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Sikerdíjak

A(z) VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. részére galba-deák ádám által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei