Vizi-közmű tervezés beszerzési eljárásának teljes anyaga (2015. szeptember)

Kovács Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács Gábor

Tisztelt Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2015. szeptemberében kiírt vizi-közmű tervezési feladatok elvégzésére vonatkozó beszerzési eljárás teljes dokumentációját. Részletezve:

1. A teljes ajánlattételi felhívás és mellékletei
2. Beérkezett összes érvényes árajánlat
3. Elbírálással kapcsolatos döntés és annak indoklása

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. október 22.

Üdvözlettel:

Kovács Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Gelencsér Ibolya
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 201511130958.pdf
1.3M Download View as HTML


Tisztelt Kovács Gábor Úr!
Mellékelten küldöm a kaposvári vízi-közmű tervezés beszerzési eljárásának
teljes anyagát.
Tisztelettel,
Gelencsér Ibolya
Kaposvár MJV Polgármesteri Hivatal
Műszaki és Pályázati Igazgatóság
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: Műszaki Fénymásoló
Dátum: Fri, 13 Nov 2015 09:58:24 +0100
Feladó: [1][email address]
Címzett: ibolya [2]<[email address]>

Az e-mail küldője: "RNP00267379CEB6" (MP 2501).

Szkennelés dátuma: 13.11.2015 09:58:24 (+0100)
Tudakozódás címzettje: [3][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Gábor:
Csak a(z) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei