Vízmű területén használt aktív szén töltetek

Esti Kornél küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Esti Kornél

Delivered

Tisztelt Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a vízmű területén használt aktív szén tölteteket telephelyenkénti bontásban. Az adatok az alábbi formátumban küldjék meg részemre:
TELEPHELY NEVE / HASZNÁLT TÖLTET TÍPUSA / HASZNÁLT TÖLTET MENNYISÉGE/ UTOLSÓ TÖLTETCSERE IDŐPONTJA

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 27.

Üdvözlettel:

Esti Kornél

Hivatkozása ide

Feladó: Braun Ferenc
Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft.


Attachment Bajav z Kft.akt vsz n t ltet t rfogat.xlsx
10K Download View as HTML


Tisztelt Esti Kornél!

Levelére vonatkozóan küldöm a kért adatokat.

Mélykút és Öregmajor telepeken lévő aktívszén :
1050 jódszámú XHAC aktívszén
gyártó : Shanxi Activated Co. Ltd. ( Kína )

A többi telephelyen lévő aktívszén :
Filtrasorb 400 aktívszén
Chemviron Carbon ( Belgium )

Tájékoztatom, hogy töltetcserére még nem volt szükséges az Ivóvízminőség-javító beruházások óta!

Tisztelettel:

Braun Ferenc Attila
műszaki vezető

BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft.
6500 Baja, Mártonszállási út 81.
Mobil: +36703742699
Tel.: +3679426991

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Esti Kornél:
Csak a(z) Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei