Vízmű területén használt aktív szén töltetek

Esti Kornél küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére

Az igénylést elutasította a(z) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt..

Feladó: Esti Kornél

Delivered

Tisztelt Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a vízmű területén használt aktív szén töltetek típusát telephelyenkénti lebontásban. Az adatokat az alábbi formátumban megküldeni szíveskedjenek:
TELEPHELY NEVE / HASZNÁLT AKTÍV SZÉN TÖLTET TÍPUSA / TÖLTET MENNYISÉGE / UTOLSÓ TÖLTETCSERE IDŐPONTJA

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 27.

Üdvözlettel:

Esti Kornél

Hivatkozása ide

Feladó: _Titkárság
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Tisztelt Esti Kornél!

 

 

Az alábbi megkeresésre ezúton küldjük Társaságunk, a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. válaszát.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény törvény 27. § (3) bekezdése alapján a
nyilvánosságra hozatal nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így
különösen a védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése az
üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna,
feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat
megismerésének lehetőségét.

 

A Társaságunk üzemeltetésében lévő vízművekre nézve óriási biztonsági
kockázatot jelentene, ha kiadnánk a megkeresésben kért adatokat; ezzel
Társaságunk megszegné a létesítmények védelmére vonatkozó kötelezettséget.
Az általunk kiadott technológiai adatok további sorsa nem ismert, nem
tudjuk, hogy később kihez kerül, s az adat kezelője hogyan gondoskodik
azok szakszerű védelméről.

 

Fentieket figyelembe véve az Ön által kért információkat Társaságunk nem
kívánja kiadni.

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben válaszunk tartalmával nem ért egyet, úgy az
Info tv. által biztosított jogorvoslati lehetőségével a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, továbbá az illetékes
bírósághoz fordulhat.

 

 

Tisztelettel:

 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Esti Kornél

Delivered

Tisztelt _Titkárság!

Kérem ez esetben tekintesenek el a területi bontástól és csupán a mennyiségeket és típusokat adják meg.

Üdvözlettel:

Esti Kornél

Hivatkozása ide

Feladó: _Titkárság
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Tisztelt Esti Kornél!

Az alábbi megkeresésre hivatkozva ezúton küldjük Társaságunk tájékoztatását.

Az Ön által igényelt adatokat összesítve, mennyiség és típus megjelöléssel sem áll módunkban kiadni, hiszen mint a 2019. február 27-én kelt Vízmű területén használt aktív szén töltetek tárgyú megkeresésére adott válaszunkban leírtuk: Társaságunk kiemelt hangsúlyt fektet az üzemeltetésében lévő vízművek, létesítmények, illetve technológiai adatok szakszerű védelmére. A kért információk olyan belső szakmai, technológiai adatok, melyek nem képezhetik közérdekű adatszolgáltatás alapját.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Tisztelettel:
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Esti Kornél:
Csak a(z) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei