Vízmű területén használt aktív szén töltetek

Jánosi Erzsébet küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. részére

Az igénylést elutasította a(z) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt..

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A vízmű területén használt aktív szén töltetek típusát és mennyiségét.
Kérem csatolják a megjelölt töltetekre az érvényes és aktuális ívóvízkezelésre való alkalmasságot igazoló hatósági engedélyt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 27.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Hivatkozása ide

Feladó: info
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.


Attachment Hydraffin30Nsupra e.pdf
29K Download View as HTML

Attachment HydraffinXC30 e.pdf
57K Download View as HTML

Attachment Norit GAC 830W datasheet 9 June 2009.pdf
368K Download View as HTML

Attachment Norit GAC 1240W datasheet issued 2009.pdf
368K Download View as HTML

Attachment Norit ROW 0.8 Sup ra newest datasheet 2007.pdf
205K Download View as HTML

Attachment W 2060 E Filtrasorb 300 and 400 03.01.2006.pdf
78K Download View as HTML


Tisztelt Jánosi Erzsébet!

 

Megkeresésében foglaltakra tekintettel tájékoztatjuk, hogy az ÉRV. Zrt-nél
jelenleg 369,8 m^3 aktív-szén van használatban egyidejűleg.

 

A Társaságunknál használatban lévő aktív-szén típusok az alábbiak:

 

·         Chemwiron Filtrasorb 400

·         Hydraffin 30N

·         Hydraffin XC-30

·         Jacobi Aquasorb 2000

·         NORIT GAC 1240 W

·         NORIT GAC 830 EN

·         Norit GAC 830 W

·         NORIT ROW 0,8 Supra

 

A töltetek ivóvízszűrésre vonatkozó minősítését mellékelten bocsátjuk
szíves rendelkezésre megismerés céljából.

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy az Info tv.
által biztosított jogorvoslati lehetőségével a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz, továbbá az illetékes bírósághoz fordulhat.

 

Tisztelettel: ÉRV. Zrt.

 

Hivatkozása ide

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt info!

Kérem a korábban megadott információt pontosítsák.
Adják meg a használt aktív szén tölteteket telephelyenkénti lebontásban az alábbi formátumban:

TELEPHELYE NEVE / HASZNÁLT TÖLTET TÍPUSA / TÖLTET MENNYISÉGE / UTOLSÓ CSERE IDŐPONTJA

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Hivatkozása ide

Feladó: info
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Tisztelt Jánosi Erzsébet!

 

Megkeresésében foglaltakra tekintettel tájékoztatjuk, hogy az
ivóvízellátást biztosító rendszerek technológiai folyamatai és kapcsolódó
technológiai elemei üzleti titoknak minősülnek, így a telephelyi
megbontást és további részleteket az alkalmazott technológiákról nem áll
módunkban közzétenni.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy az Info tv.
által biztosított jogorvoslati lehetőségével a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz, továbbá az illetékes bírósághoz fordulhat.

 

Tisztelettel: ÉRV. Zrt.

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jánosi Erzsébet:
Csak a(z) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei