Vízmű területén használt aktív szén töltetek

Jánosi Erzsébet küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Fővárosi Vízművek részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Jánosi Erzsébet

Delivered

Tisztelt Fővárosi Vízművek!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a vízmű területén használt aktív szén tölteteket telephelyenként. Kérem hogy az alábbi bontásban adják meg az adatokat:
TELEPHELY NEVE / HASZNÁLT AKTÍV SZÉN TÍPUS / MENNYISÉG / UTOLSÓ CSERE IDŐPONTJA

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 26.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Hivatkozása ide

Feladó: Vízvonal
Fővárosi Vízművek


Attachment image001.png
20K Download

Attachment image002.png
5K Download


  [1]cid:image001.png@01D4BA15.42DC4B40    
           
 
Tisztelt Hölgyem, Uram!
       
  Köszönjük levelét! Amennyiben ügyfélszolgálati kérdéssel, kéréssel  
keresett fel minket, az ügyintézés eredményéről hamarosan
  tájékoztatni fogjuk. Ha más témában fordult hozzánk, levelét
továbbítjuk az illetékes szervezeti egységünknek. Válaszlevelünk
  megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

  Tájékoztatjuk, hogy az e-mailen érkező megkereséseket kollégáink
munkaidőben dolgozzák fel.
 
Ezúton szeretnénk figyelmébe ajánlani [2]online
  ügyfélszolgálatunkat, melynek használatával a nap 24 órájában
egyszerűen, gyorsan és kényelmesen intézheti szolgáltatásainkkal
  kapcsolatos ügyeit.

   

  Tisztelettel

 

Fővárosi Vízművek Zrt.
 
[3]cid:image002.png@01D4BA15.42DC4B40

 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Postacím:
1397 Budapest, Pf. 512
Telefon: 06 1 247 7777, Hibabejelentés: 06 80 247 247, E-mail:
[4][VÍZMŰVEK request email], Honlap: [5]www.vizmuvek.hu
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51489/2012,
NAIH-51985/2012, NAIH-51987/2012

Ez az üzenet bizalmas és/vagy jogilag védett információkat
tartalmazhat, és kizárólag a címzettnek szól. Ha az üzenet nem Önnek
szól vagy azt sérülten kapta meg, kérjük, mielőbb értesítse e-mailen
a feladót és az üzenetet mellékleteivel együtt törölje a
rendszeréből. Az elektronikus levél engedély nélküli másolása,
sokszorosítása, terjesztése, módosítása és nyilvánosságra hozatala
szigorúan tilos. Az elektronikus úton történő levelezés elsősorban
információs célokat szolgál. A Fővárosi Vízművek nem tesz és nem
fogad el hivatalos kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus
levél útján.

 

References

Visible links
2. http://vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/...
4. mailto:[VÍZMŰVEK request email]
5. http://www.vizmuvek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Vízvonal
Fővárosi Vízművek


Attachment image001.jpg
3K Download

Attachment image002.png
5K Download

Attachment FV Zrt.Akt v sz n t ltetek.xlsx
11K Download View as HTML


 

 

[1]cid:image001.jpg@01D2CE5E.58254190  
 

      

 

Tisztelt Adatigénylő!
   
Köszönjük, hogy felkereste ügyfélszolgálatunkat.

 

Tájékoztatjuk, hogy február 26-án Társaságunk részére továbbított "Vízmű
területén használt aktív szén töltetek" tárgyú közérdekű adatigénylésének
teljesítéseként csatoltan továbbítjuk az adatszolgáltatásunkat táblázatos
formában.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Munkatársaink a továbbiakban is készséggel állnak rendelkezésére a lenti
elérhetőségek bármelyikén.

 

 

Tisztelettel,

 

Fővárosi Vízművek Zrt.

 

 

[2]cid:image002.png@01D2CE5E.58254190

 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Postacím: 1397
Budapest, Pf. 512
Telefon: 06 1 247 7777, Hibabejelentés: 06 80 247 247, E-mail:
[3][VÍZMŰVEK request email], Honlap: [4]www.vizmuvek.hu
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51489/2012, NAIH-51985/2012,
NAIH-51987/2012

Ez az üzenet bizalmas és/vagy jogilag védett információkat tartalmazhat,
és kizárólag a címzettnek szól. Ha az üzenet nem Önnek szól vagy azt
sérülten kapta meg, kérjük, mielőbb értesítse e-mailen a feladót és az
üzenetet mellékleteivel együtt törölje a rendszeréből. Az elektronikus
levél engedély nélküli másolása, sokszorosítása, terjesztése, módosítása
és nyilvánosságra hozatala szigorúan tilos. Az elektronikus úton történő
levelezés elsősorban információs célokat szolgál. A Fővárosi Vízművek nem
tesz és nem fogad el hivatalos kötelezettségvállalásokat kizárólag
elektronikus levél útján.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jánosi Erzsébet:
Csak a(z) Fővárosi Vízművek munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Támogatottak listája

A(z) Fővárosi Vízművek részére Erdélyi Katalin által

Adományok listája

A(z) Magyar Posta Zrt. részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei