Vízmű területén használt aktív szén töltetek

Esti Kornél küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Dunamenti Regionális Vízmű Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Esti Kornél

Delivered

Tisztelt Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a vízmű területén használt aktív szén tölteteket telephelyenkénti bontásban.
Kérem az adatokat az alábbi bontásban küldje meg részemre.
TELEPHELY NEVE / HASZNÁLT AKTÍV SZÉN TÍPUS / MENNYISÉG / UTOLSÓ CSERE IDŐPONTJA

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 26.

Üdvözlettel:

Esti Kornél

Hivatkozása ide

Feladó: Ugyfelszolgalat
Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Az üzenetét megkaptuk, megkeresésének érdemi válaszadásáig türelmét
kérjük.

 

Tisztelettel:

DMRV Zrt.

Ügyfélkapcsolati Központ

Ez egy automatikus válaszüzenet, kérjük erre ne válaszoljon!

 

Hivatkozása ide

Feladó: DMRV Zrt.
Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.

Tisztelt Esti Kornél Úr!

2019. február 26-án kelt megkeresésére válaszolva, a közérdekű adatkérés teljesítése tekintetében álláspontunk a következő:

Ön megkeresésében olyan műszaki - technológiai információk megadását kéri, amely a köz érdekében végzett közműszolgáltatást veszélyeztetheti (közérdekű üzemműködésének megzavarása). Az információ nyilvánossá válása alkalmas lehet arra, hogy valakik annak birtokában olyan cselekményeket kövessenek el, (pl.: szűrőrendszerek utáni szakaszok szennyezése) amelyek hosszú időre vagy nagyobb időtartamra is lehetetlenné tennék a megfelelő minőségű szolgáltatás biztosítását a felhasználók részre.

Nyilvános adatok a szolgáltatás minőségére vonatkoznak és nem arra, hogy azt milyen technológiával éri el a szolgáltató.

Infotv. 30. § (5) Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú, a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél.

Véleményünk szerint jelen esetben ez a feltétel fennáll, mivel a megtagadás alapjául szolgáló közérdek - megfelelő minőségű szolgáltatás biztosítása - nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél, mivel a jelen esetben kért adat alkalmas arra, hogy annak birtokában olyan cselekményeket követhessenek el, (pl.: szűrőrendszerek utáni szakaszok szennyezése), amelyek hosszú időre vagy nagyobb időtartamra is lehetetlenné tennék a megfelelő vízminőség biztosítását a fogyasztók részre.

A fentiekre tekintettel közérdekű adatkérését nem áll módunkban teljesíteni, de természetesen a szolgáltatás minőségére irányuló kérdése esetén a DMRV Zrt. az Ön rendelkezésére áll.

Tisztelettel:

Virág László
vezérigazgató
DMRV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Esti Kornél

Delivered

Tisztelt DMRV Zrt.!

Kérem ezesetben adják meg a Vízmű területén használt tölteteket a telephelyek feltüntetése nélkül.

Üdvözlettel:

Esti Kornél

Hivatkozása ide

Feladó: DMRV Zrt.
Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.

Tisztelt Esti Kornél Úr!

2019. március 26-án e-mail-en érkezett közérdekű adatkérésére az alábbiakat tudjuk válaszolni:

Társaságunk egy telephelyen használ aktív széntöltetet, évi 50 kg-os mennyiségben.

Kérjük válaszunk elfogadását!

Tisztelettel:

Virág László
vezérigazgató
DMRV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Esti Kornél:
Csak a(z) Dunamenti Regionális Vízmű Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei