Vízmű területén használt aktív szén töltetek

Esti Kornél küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Esti Kornél

Delivered

Tisztelt Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a vízmű területén használt aktív szén töltet típusokat telephelyenkénti bontásban. Kérem az adatokat az alábbi formátumban megküldeni szíveskedjenek:
TELEPHELY NEVE / HASZNÁLT AKTÍV SZÉN TÍPUS / MENNYISÉG / UTOLSÓ CSERE IDŐPONTJA

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 26.

Üdvözlettel:

Esti Kornél

Hivatkozása ide

Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy e-mail-ben érkezett beadványát (ügyfél neve:
Esti Kornél, ügyfél e-mail címe: [FOI #12397 email],
e-mail tárgya: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Vízmű területén
használt aktív szén töltetek, e-mail érkezés dátuma : 2019.02.26 15:15:00
) érkeztettük. A rendszer által kiosztott azonosítószám:
88888888201902261515012326. Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató
Zrt. iratkezelő rendszerében használt érkeztető azonosító:
E-ARV-12326/2019

Tisztelettel:

                                                                                            
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

 

Hivatkozása ide

Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.


Attachment ARV 27 1717 2019 1.doc
120K Download View as HTML

Attachment ARV 27 1717 2019 2.pdf
346K Download View as HTML

Attachment ARV 27 1717 2019 3.Es3
132K Download


Tisztelt Ügyfelünk!

Az email mellékleteként küldjük meg Önnek válaszunkat / levelünket.

Amennyiben a levél es3 kiterjesztésű elektronikusan aláírt dokumentumot
tartalmaz,
annak megnyitásához, és hitelességének ellenőrzéséhez az e-szignó
programot javasoljuk.

A program ingyenesen letölthető a következő helyről: [1]E-szignó letöltés

Tisztelettel: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

References

Visible links
1. https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe

Hivatkozása ide

Feladó: Esti Kornél

Delivered

Tisztelt Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a vízmű területén üzemeletett aktív szén tölteteket gyártóját és forgalmazóját.
Különös tekintettel az alábbi típusok gyártóját és magyaroszági forgalmazóját megadni:
-AQUASORB
-AQUACARB
-XHAC-1050

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 8.

Üdvözlettel:

Esti Kornél

Hivatkozása ide

Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.


Attachment ARV 27 2095 2019 1.doc
120K Download View as HTML

Attachment ARV 27 2095 2019 2.pdf
36K Download View as HTML

Attachment ARV 27 2095 2019 3.Es3
132K Download


Tisztelt Ügyfelünk!

Az email mellékleteként küldjük meg Önnek válaszunkat / levelünket.

Amennyiben a levél es3 kiterjesztésű elektronikusan aláírt dokumentumot
tartalmaz,
annak megnyitásához, és hitelességének ellenőrzéséhez az e-szignó
programot javasoljuk.

A program ingyenesen letölthető a következő helyről: [1]E-szignó letöltés

Tisztelettel: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

References

Visible links
1. https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Esti Kornél:
Csak a(z) Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei