Vizsgálati jelentés a Leader helyi akciócsoportok működésének átvilágítása

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Földművelésügyi Minisztérium részére

Földművelésügyi Minisztérium nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Becker András

Tisztelt Földművelésügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Minisztérium által 2011-ben megrendelt "A Leader Helyi Akciócsoportok működésének átvilágítása" című jelentést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 26.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Info (FM)
Földművelésügyi Minisztérium

 

A Földművelésügyi Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, míg munkatársaink beadványát megválaszolják.

 

Üdvözlettel:

Földművelésügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatok Osztálya

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Info (FM)
Földművelésügyi Minisztérium


Attachment image001.jpg
2K Download

Attachment PTKF.165.3.hat rid hosszabb t s.2016.02.09.pdf
249K Download View as HTML


Tisztelt Becker András Úr!

 

Az FM az alábbiakban tájékoztatja.

 

Üdvözlettel,

FM Ügyfélszolgálat

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Tisztelt Minisztérium!
Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Február 9-én kelt levelére válaszolva az alábbi pontosításokat tenném. Több forrásból megerősített információnk szerint 2011 folyamán a VM Belső Ellenőrzési Főosztálya rendelt el vizsgálatot, melynek során adatkéréssel a HACS-okat megkeresték. A vizsgálat nyomán az általunk kiadni kért jelentés az év első felében elkészült. A pontos címét nem ismerjük, de tartalmilag fedi a vizsgálat tárgyát, azaz szerepelnek benne a ' leader, helyi akciócsoport" kifejezések. Azt is biztosan tudjuk, hogy a jelentés elkészítésével a minisztérium egy külső vállalkozót bízott meg. Mindezek alapján tisztelettel kérem, küldjék meg számomra a 2011 folyamán a Minisztérium megrendelésére, a Leader-Helyi akciócsoportok működésének átvilágításáról, a program értékeléséről szóló dokumentumot. Segítségüket megköszönve

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Info (FM)
Földművelésügyi Minisztérium

 

A Földművelésügyi Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, míg munkatársaink beadványát megválaszolják.

 

Üdvözlettel:

Földművelésügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatok Osztálya

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Tisztelt Minisztérium!
Közel 4 hónappal ezelőtt fordultam Önökhöz, kérve a 2011-ben, a minisztérium belső ellenőrzési főosztálya megrendelésére, "A Leader Helyi Akciócsoportok működésének átvilágítása" című jelentést. Az Önök tájékoztatása szerint a dokumentum a feladatátadással együtt a Miniszterelnökségre került. Csakhogy a Miniszterelnökség - dr. Vidoven Árpád államtitkár tájékoztatása szerint- nem kapta meg a dokumentumot. Az ügy tisztázása érdekében kérem, szíveskedjenek megküldeni azt a dokumentumot, amely igazolja a jelentés átadását.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Info (FM)
Földművelésügyi Minisztérium

 

A Földművelésügyi Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, míg munkatársaink beadványát megválaszolják.

 

Üdvözlettel:

Földművelésügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatok Osztálya

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Földművelésügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei