Vizsgálatok, ellenőrzések listája 2010.04.01 - 2014.09.07

Ferencz Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kormányzati Ellenőrzési Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Kormányzati Ellenőrzési Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a vizsgálatok, ellenőrzések listáját a 2010.04.01 - 2014.09.07 közötti időszakról.

Meglepődve láttam, hogy eme precíz és szigorú állami hivatal a honlapján nem tünteti ezt fel, ugyanis a http://kehi.kormany.hu/kozerdeku-adatok oldal 9-es pontja "Vizsgálatok, ellenőrzések listája" üres.
Sőt, megnéztem az archiví honlapon is http://kehi.kormany.hu/kozerdeku-adatok-... és csodák csodája, ott is üres a "9. Vizsgálatok, ellenőrzések listája" pont.
Amennyiben én hívtam fel a figyelmet eme hiányos állapotra, úgy igazán nincs mit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. szeptember 11.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal


Attachment utf 8 B RmVyZW5jekfDoWJvci5wZGY.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

Mellékelten megküldöm a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalhoz 2014. szeptember 11-én érkezett közérdekűadat igénylésére dr. Somodi Zoltán jogtanácsos úr tájékoztatását.

Tisztelettel:
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Kormányzati Ellenőrzési Hivatal!

Elnézést kérek, ha félreérthető volt az adatigénylés, a KEHI által lefolytatott vizsgálatok, ellenőrzések listáját a 2010.április - 2014.szeptember
közötti időszakról legyenek szívesek elküldeni.

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal


Attachment image001.jpg
11 Download

Attachment iso 8859 2 Q FerenczG E1bor.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

 

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalhoz érkezett megkeresésére mellékelten
megküldöm a csatolt iratot a közérdekű adat megismerése iránti igény
teljesítésével kapcsolatos határidő meghosszabbításáról.

 

Üdvözlettel:

   
 
[1]http://kehi.kormany.hu/download/8/63/700... Kormányzati
Ellenőrzési
Hivatal
1126 Budapest,
Tartsay V. u. 13.
Tel: +36 (1)
224-6800
Fax: +36 (1)
224-6871
 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal


Attachment 11 667 4.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

Mellékelten megküldöm az alábbi közérdekű igény teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumot.

Üdvözlettel:
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ferencz Gábor:
Csak a(z) Kormányzati Ellenőrzési Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei