Vízveszteséggel kapcsolatos adatok 2006-2012

Fáber Dávid küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Érd és Térsége Víziközmű Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Fáber Dávid

Tisztelt Érd és Térsége Víziközmű Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Az ÉTV Kft. érdekeltségi körébe tartozó települések éves ivóvízveszteség adatait 2006-2012. között táblázatos formában. (Vízszintes sor település neve, Függőleges oszlopok évente: 1. Az adott településnek értékesített összes vízmennyiség köbméterben, 2. Éves vízveszteség köbméterben).

2. Kérem, laikus számára érthetően pár mondatban ismertesse a vízveszteség lehetséges forrásait/okait.

3. Kérem, laikus számára érthetően a 2. pontban ismertetett vízveszteség forrásokra külön-külön lebontva ismertesse pár bekezdésben, a vízveszteség források felderítésének módszereit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. július 3.

Üdvözlettel:

Fáber Dávid

Hivatkozása ide

Feladó: Szimandl Regina
Érd és Térsége Víziközmű Kft.


Attachment ufi 2666 1 2012.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatoltan megküldöm Önnek a megkeresésére írt válaszunkat.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Szimandl Regina

jogi előadó

 

Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft

2030 Érd, Felső u. 2.

[1]http://www.erdivizmuvek.hu

[2][Érd és Térsége Víziközmű Kft. request email]

Tel.: +36(23)521-751

Fax: +36(23)521-759

 

Óvja a környezetet - tényleg szükséges kinyomtatnia ezt a levelet?

Mentse a fájlokat és az erdőket! Csak akkor nyomtasson, ha tényleg
szükséges.

Magyarországon évente 830 ezer tonna papírt használunk, ez legkevesebb 10
millió fa életébe kerül.

 

References

Visible links
1. http://www.erdivizmuvek.hu/
2. mailto:[Érd és Térsége Víziközmű Kft. request email]

Hivatkozása ide

Fáber Dávid hozzászólt ()

Tisztelt dr. Szimandl Regina!

Köszönöm szépen gyors, részletes és kimerítő válaszát!

Az üzleti titkok firtatása és konkrét eszközök tervrajzai nélkül arra lettem volna kíváncsi, hogy milyen eszközzel történik a hiba felderítése. Mivel föld alatti berendezésekről van szó, ezért feltételezem valamilyen akusztikai elv alapján működő berendezés lehet az egyik eszköz.

További jó munkát kívánok!
Üdvözlettel, Fáber Dávid

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Fáber Dávid:
Csak a(z) Érd és Térsége Víziközmű Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei