VLSZO-2017/00062 mellékletei, további átültetések

Székely Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. részére

Az igénylést elutasította a(z) Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt..

Feladó: Székely Balázs

Delivered

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Ismét kérem, hogy a 2017. május 18-án a Galapagos ZOO Service Kft-vel kötött szerződés (VLSZO-2017/00062, Faátültetési és előkészítési munkák elvégzése építési helyeken) alábbi mellékleteit bocsássák rendelkezésemre:
1 – 4. sz, valamint 10., 11, és 13. sz. mellékletek.
Továbbá kérem szíves tájékoztatásukat, hogy melyik egyedek kerülnek átültetésre (összesen 218) és előkészítésre (összesen 31). Az egyedek legyenek beazonosíthatóak a 2016. május 17-i fakataszter, vagy a legfrissebb fakataszter alapján.
Valamint kérem, hogy az alábbi kérdésekre is válaszoljanak:
- Eddig milyen előkészítési munkálatokat végeztek el és milyeneket terveznek még (pontos dátum)? Kérem, a listán jelöljék majd, hogy mely egyedekről van szó.
- Mikor folytatódnak az átültetések (pontos dátum), és mely egyedekkel (szintén a listán jelölve)?
- A 2017. április 19-i Összegzés az ajánlatok elbírálásáról című (26128-3/2016/001) dokumentumban 45 421 855 Ft nettó nyertes ajánlati ár szerepel. A szerződés miért nettó 232 millió Ft keretösszegről szól?
- Milyen az átültetésekre vonatkozó hatósági engedélyekkel rendelkeznek, azokat milyen szakértői vizsgálatok támasztják alá? (kérem, hogy az engedélyeket is legyenek szívesek számomra megküldeni)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 4.

Üdvözlettel:

Székely Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Office

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük megkeresését!

Levelét fogadtuk, munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Addig is látogasson el honlapunkra, ahol tájékozódhat a Liget Budapest
projektet érintő aktuális információkról.

 

Városliget Zrt.

1386 Budapest, Pf.: 910

E-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Office

Tisztelt Székely Balázs!

A 2018. május 4. napján kelt közérdekű adatigénylésének határidejét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján 15 nappal, 2018. június 3. napjáig meghosszabbítjuk.

Tisztelettel,

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.: 910
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Office

Tisztelt Székely Balázs!

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a 2017. május 18-án a Galapagos ZOO Service Kft-vel kötött szerződéssel (VLSZO-2017/00062) kapcsolatban nyújtott be közérdekű adatigénylést.

Ön ilyen tartalmú közérdekű adatigénylést már 2017. szeptember 21. napján is benyújtott társaságunkhoz, amelyre 2017. október 20. napján érdemi választ adtunk.
Erre tekintettel társaságunk az Infotv. 29. § (1a) bekezdése alapján az adatigénylésnek nem tesz eleget.

A hivatkozott adatkérést kiegészítette a következő adatkéréssel.
„Milyen az átültetésekre vonatkozó hatósági engedélyekkel rendelkeznek, azokat milyen szakértői vizsgálatok támasztják alá? (kérem, hogy az engedélyeket is legyenek szívesek számomra megküldeni)”

Tájékoztatjuk, hogy a hatályos jogi szabályozás alapján a fa átültetésekre nem kell hatósági engedélyt kérni.

Az Infotv. 30. § (3) és 31. § (3) bekezdései alapján tájékoztatjuk Önt, hogy a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye elutasítása felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől számított harminc napon belül kell megindítani a Városliget Zrt. ellen. A perben illetékes bíróság a Pesti Központi Kerületi Bíróság (1055 Budapest, Markó utca 25.).
Az Infotv. 30. § (3) bekezdése alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 52. § (1a) bekezdése értelmében igénye elutasítása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: Hatóság, székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.). bejelentést tehet vizsgálat kezdeményezése érdekében. A Hatóság eljárása az igény elutasításának közlésétől számított egy éven belül kezdeményezhető.

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Székely Balázs:
Csak a(z) Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei