Volt BLA értékesítési szerződés

Sarkadi-Nagy Márton küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sarkadi-Nagy Márton

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a korábban önkormányzat tulajdonában lévő Bécsi úti, egykori Budai Nagy Antal Laktanya területének értékesítéséről szóló szerződést, annak mellékleteit és módosításait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 24.

Üdvözlettel:

Sarkadi-Nagy Márton

Hivatkozása ide

Feladó: Schnell Anna
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Opus Via Kft.Ad sv teli szerz d s.pdf
1.9M Download View as HTML


Tisztelt Sarkadi-Nagy Márton,

csatolt fájlban küldöm a kért szerződést.

 

 

Üdvözlettel:

 

Schnell Anna

jegyzői referens

Budapest Főváros

III. Kerületi Polgármesteri Hivatal

Telefon: 4378-599

 

Ez az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, a nyilvános közléstől védett, kizárólag a címzett(ek) szkámára
szól! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk figyelmét
arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások számára való
továbbítása, megőrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos és
törvénybe ütköző. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem, hívja fel
telefonon vagy küldjön e-mail üzenetet a feladónak, tájékoztatva Őt a
téves címzésről, majd törölje a tévesen kapott üzenetet, valamint annak
összes csatolt állományát a rendszeréből.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Schnell Anna
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Opus Via Kft.Ad sv teli szerz d s.pdf
1.9M Download View as HTML

Attachment Opus Via aj nlatt tel.pdf
364K Download View as HTML

Attachment Opus Via p ly zati felh v s.pdf
645K Download View as HTML


Elnézést kérek, de a mellékletek lemaradtak. Itt pótolom őket.

 

 

Üdvözlettel:

 

Schnell Anna

jegyzői referens

Budapest Főváros

III. Kerületi Polgármesteri Hivatal

Telefon: 4378-599

 

Ez az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, a nyilvános közléstől védett, kizárólag a címzett(ek) szkámára
szól! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk figyelmét
arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások számára való
továbbítása, megőrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos és
törvénybe ütköző. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem, hívja fel
telefonon vagy küldjön e-mail üzenetet a feladónak, tájékoztatva Őt a
téves címzésről, majd törölje a tévesen kapott üzenetet, valamint annak
összes csatolt állományát a rendszeréből.

 

From: Schnell Anna
Sent: Friday, May 08, 2015 8:50 AM
To: '[FOI #4536 email]'
Subject: Közérdekű adat igénylés - Volt BLA értékesítési szerződés

 

Tisztelt Sarkadi-Nagy Márton,

csatolt fájlban küldöm a kért szerződést.

 

 

Üdvözlettel:

 

Schnell Anna

jegyzői referens

Budapest Főváros

III. Kerületi Polgármesteri Hivatal

Telefon: 4378-599

 

Ez az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, a nyilvános közléstől védett, kizárólag a címzett(ek) szkámára
szól! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk figyelmét
arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások számára való
továbbítása, megőrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos és
törvénybe ütköző. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem, hívja fel
telefonon vagy küldjön e-mail üzenetet a feladónak, tájékoztatva Őt a
téves címzésről, majd törölje a tévesen kapott üzenetet, valamint annak
összes csatolt állományát a rendszeréből.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sarkadi-Nagy Márton:
Csak a(z) Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei