Volt Kőporc Balassagyarmati telephelyén található szennyeződés

Lovász Csaba Máté küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nógrád Megyei Kormányhivatal részére

Nógrád Megyei Kormányhivatal nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Lovász Csaba Máté

Delivered

Tisztelt Nógrád Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- A volt Kőporc Balassagyarmati telephelyén feltárt szennyezéssel kapcsolatos mintavételek eredményeit
- A kármentesítési folyamat jelenlegi helyzetéről.
- A kármentesítéssel kapcsolatos határozatokról

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 29.

Üdvözlettel:

Lovász Csaba Máté

Hivatkozása ide

Feladó: Laczkóné Szász Andrea


Attachment image001.jpg
10K Download

Attachment 670 4 2016.pdf
95K Download View as HTML


 

 

Tisztelt Lovász Csaba Máté Úr!

 

Feketéné Dr. Zeke Ildikó közegészségügyi osztályvezető Asszony
megbízásából mellékelten megküldöm a fenti tárgyú levelet.

 

Tisztelettel:

 

Laczkóné Szász Andrea

ügykezelő

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Népegészségügyi Főosztály

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Tel.:32/521-706

 

Hivatkozása ide

Feladó: PMKH-KTF Központi postafiók


Attachment attachment.jpg
0K Download

Attachment 39446 1 2016.pdf
41K Download View as HTML

Attachment KOPORC 3442 1 2014 felterjesztes.pdf
910K Download View as HTML

Attachment KOPORC 4102 2007.PDF.pdf
255K Download View as HTML

Attachment KOPORC 7844 9 1999.pdf
241K Download View as HTML

Attachment KOPORC 59557 2001.pdf
258K Download View as HTML

Attachment KOPORC 2132 3 2008.pdf
813K Download View as HTML

Attachment KOPORC 2297 2004.pdf
218K Download View as HTML


Lovász Csaba Máté részére

adatigénylő

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

dr. Bartus Adrienn főosztályvezető nevében és megbízásából mellékelten
küldöm a PMKH Természetvédelmi és Környezetvédelmi Főosztály tárgyi
levelét, valamint annak mellékleteit, szíves tájékoztatásul.

 

A mellékletek mérete miatt a levelet két részletben küldöm.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

Gönczi Irén

Titkársági asszisztens

 

Telefon: +36 1 478 4400

[1][email address]

 

 

[2]cimer2Pest Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: PMKH-KTF Központi postafiók


Attachment attachment.jpg
0K Download

Attachment KOPORC vizsgalati jkv 2002 2004.pdf
2.5M Download View as HTML

Attachment KOPORC vizsgalati jkv 1999 1.pdf
1.2M Download View as HTML

Attachment KOPORC vizsgalati jkv 1999 2.PDF.pdf
1.7M Download View as HTML

Attachment KOPORC vizsgalati jkv 1999 3.PDF.pdf
923K Download View as HTML


Lovász Csaba Máté részére

adatigénylő

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

dr. Bartus Adrienn főosztályvezető nevében és megbízásából mellékelten
küldöm a PMKH Természetvédelmi és Környezetvédelmi Főosztály tárgyi
levelét, valamint annak mellékleteit, szíves tájékoztatásul.

 

A mellékletek mérete miatt a levelet két részletben küldöm.

 

 

Üdvözlettel:

 

Gönczi Irén

Titkársági asszisztens

 

Telefon: +36 1 478 4400

[1][email address]

 

 

[2]cimer2Pest Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Lovász Csaba Máté:
Csak a(z) Nógrád Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei