Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Lovász Csaba Máté, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Volt Tiszai Vegyi Kombinát, a Sajóbábpnyi Volt ÉMV valamint a volt AES Tiszapalkonyai hőerőművel kapcsolatos adatigénylés

Lovász Csaba Máté küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Lovász Csaba Máté to read recent responses and update the status.

Feladó: Lovász Csaba Máté

Delivered

Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- A bezárt AES Borsod Energetikai kft Tiszapalkonyai Hőerőművel és jogelődeivel kapcsolatos bármilyen hatósági határozatokat, döntéseket illetve környezeti mérési eredményeket.

- A volt Tiszaújvárosi Vegyi Kombináttal és jogelődeivel (Tiszaújváros, 2119/3. cím alatt (hrsz., 3581) kapcsolatos bármilyen hatósági határozatokat, döntéseket illetve környezeti mérési eredményeket.

- volt ÉVM (ma KisChemicals Kft. telephelyével kapcsolatos valamennyi környezeti mérési eredményt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 30.

Üdvözlettel:

Lovász Csaba Máté

Hivatkozása ide

Feladó: Csefóné Záborczki Helga


Attachment 2016 15529 2.pdf
46K Download View as HTML


T. Cím!

Csatoltan küldöm a tárgyi iratot.

 

dr. Szamorodjuk Katalin

osztályvezető

megbízásából:

 

 

Csefóné Záborczki Helga

igazgatási ügyintéző

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály

telefon: 46/517-300

[1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Csefóné Záborczki Helga


Attachment 2016 15529 3.pdf
130K Download View as HTML


T. Cím!

Csatoltan küldöm a tárgyi iratot, továbbá a hozzá kapcsolódó mellékletek
terjedelmük miatt az alábbi linken érthetők el:

[1]http://emiktf.hu/AES-TVK.zip

 

 

dr. Szamorodjuk Katalin

osztályvezető

megbízásából:

 

Csefóné Záborczki Helga

igazgatási ügyintéző

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály

telefon: 46/517-300

[2][email address]

 

References

Visible links
1. http://emiktf.hu/AES-TVK.zip
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Lovász Csaba Máté, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Lovász Csaba Máté:
Csak a(z) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei