Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Dölley Márton, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

WC papírok

Dölley Márton küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Dölley Márton to read a recent response and update the status.

Feladó: Dölley Márton

Delivered

Tisztelt Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Győri Járási Hivatal részére mekkora költségvetési keret áll rendelkezésre wc papír vásárlásra az ügyfél mosdók számára, s a keret mikor fogyott el az idei évben?
A Győri Járási Hivatal Kormányablak Főosztály részéről történt-e jelzés az iránt, hogy az erre szánt költségvetési kerete elfogyott?
Szíveskedjenek közölni, kitől szerzik be a WC papírokat és milyen áron?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 23.

Üdvözlettel:
Dölley Márton

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Kiss Edit
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal


Attachment attachment.bin
27K Download

Attachment SKM C284e19061314050.pdf
450K Download View as HTML


Iktatószám: GYB-09/03272-2/2019.                           Tárgy:
Válaszlevél közérdekű adatigénylésre
Dölley Márton úr
e-mail útján
Tisztelt Dölley Márton Úr!
Mellékletben csatolom tárgyi levelet.
Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából
Tisztelettel

dr. Kiss Edit
jogi szakügyintéző
Kormánymegbízotti Kabinet
9021 Győr, Árpád út 32.
Telefon: +36 (96) 795-611
Fax: +36 (96) 795-605
E-mail: [1][email address]
Honlap: [2]www.kormanyhivatal.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.kormanyhivatal.hu/

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Dölley Márton, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dölley Márton:
Csak a(z) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei