WIFI szolgálatatással kapcsolatos adatigénylés

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre azon döntés(ek) másolatát, amely(ek)ben a MÁV által üzemeltetett járműveken díjmentesen elérhető fedélzeti WIFI szolgáltatás tárgyában elrendelték az elérhető/letölthető oldalak korlátozását avagy letiltását. Amennyiben van ilyen döntés, kérem, hogy az annak alapjául szolgáló előterjesztést, indokolást vagy hasonló tárgyú olyan dokumentumot is szíveskedjenek megküldeni, amelyből megismerhető a letiltott/korlátozott oldalak kapcsán hozott döntés indoka.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 30.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Köszönjük, hogy megtisztelte Társaságunkat a 2017.01.30. napján beérkezett közérdekű adatigényével, melyet 5774/2017/START számon iktattunk.
Ezúton tájékoztatom, hogy a közérdekű adatigénylésével kapcsolatos ügyintézést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján megkezdtük.

Türelmét előre is köszönjük.

Üdvözlettel,

Fási Judit
információvédelmi szakértő

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Köszönjük szíves megkeresését.
Beérkezett igényét illetékességből a MÁV-START Ügyfélszolgálathoz továbbítottuk.

Üdvözlettel,

Fási Judit
információvédelmi szakértő

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. (eszrevetel@mav-start.hu)
MÁV-START Zrt.


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment image002.png
0K Download

Attachment image003.png
0K Download

Attachment image004.png
0K Download

Attachment image005.png
32K Download


Tisztelt Címzett!                                         

 

A MÁV-START Zrt Közadat címére küldött megkeresésére illetékességből
Ügyfélszolgálatunk az alábbi választ adja:

 

Internetes szolgáltatásbiztosítás lehetőségéről és feltételeiről
Utasainkat a MÁV-START [1] honlapján tájékoztatjuk. A meghirdetett
feltételek szerint a vezeték nélküli Internet hozzáférés maximális
sávszélessége kocsinként 7,2 Mbps, melyen a csatlakozott felhasználók
osztoznak. Az internet hozzáférést a Magyar Telekom biztosítja a
felhasználók számára.

 

A szolgáltatás által biztosított sávszélesség jellemzően honlapok
böngészésére, e-mailek fogadásra és küldésre, közösségi oldalak
látogatására alkalmas. Multimédiás és hasonlóan nagy adatforgalmat
generáló oldalak és alkalmazások (pl. filmek letöltése, videó megosztó
oldalak stb.) használatára a szolgáltatás a meghatározott
sávszélesség-korlát miatt technikailag – vagyis a fent jelzett technikai
paraméterek átlépése okán - nem használható.

 

A technikai korlát mellett a letöltött tartalmak esetében tartalomszűrésre
is sor kerül, melyet technikai partnerünk, a Magyar Telekom Nyrt végez.

 

A díjmentes wifi szolgáltatást biztosító Magyar Telekom Nyrt.
tájékoztatása alapján, a távközlési vállalat tartalomszűrést az alábbi
kategóriák vonatkozásában végez saját hatáskörben (vagyis azt nem
Társaságunk rendelte meg):

ads

adult

aggressive

drugs

guns

malware

mixed_adult

phishing

porn

spyware

violence

warez

 

Megkeresését köszönjük. További kérdés esetén állunk szíves
rendelkezésére.

 

Üdvözlettel:

 

Osgyáni Gyuláné

ügyfélszolgálati szakértő

[2]image001

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Ügyfélszolgálat

 

Postacím:             H - 1426 Budapest, Pf.: 56.

Székhely:              H - 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

MÁVDIREKT:    +36 (1) 3 49 49 49;  +36 (20/30/70) 499 49 99

Fax:                     +36 1 511 2093

E-mail:                 [email address]

Web:                    [3]www.mavcsoport.hu

 

[4]cid:image012.png@01D076A1.79C35100[5]cid:image012.png@01D076A1.79C35100[6]cid:image012.png@01D076A1.79C35100[7][USEMAP]

 

Jogorvoslati lehetőség: Amennyiben a panaszkezelési eljárás nem vezetett a
panaszos számára kielégítő eredményre, panaszt benyújtani a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumhoz a vasúti társaság panaszkezelési eljárását
lezáró dokumentum panaszossal való közlésétől számított 30 napon belül, a
panaszkezelést lezáró dokumentum és a panasz együttes, postai úton (a 1440
Budapest, Pf. 1. címre) történő megküldésével lehet. E határidőn túl a
vasúti igazgatási szervhez benyújtott panaszokat a vasúti igazgatási szerv
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A panaszos egyebekben az őt ért
jogsérelem, fogyasztói jogvita orvoslása érdekében a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat.
A békéltető testületek székhelye, telefonos és internetes elérhetősége,
valamint levelezési címe a [8]http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/...
oldalon, valamint a MÁV-START Zrt. honlapján ([9]www.mavcsoport.hu) is
megtalálható.

 

Tájékoztatás az információ bizalmas jellegéről és tulajdonjogáról:

Ebben az elektronikus levélben és/vagy csatolmányaiban lévő információk
bizalmasak és a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. tulajdonát képezik.
Az információk kizárólag a címzettek által, bizalmasan használhatóak fel.
Ha ez az elektronikus levél Önhöz, mint a címzettek között meg nem
nevezett személyhez került, ezúton közöljük, hogy a tartalom részben vagy
egészben harmadik személy számára történő átadása, másolása szigorúan
tiltott valamint kérjük, hogy a levél visszaküldésével haladéktalanul
értesítse a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt-t, és törölje az eredeti
elektronikus levelet annak minden csatolmányával együtt.

 

P Kérem, gondoljon a környezet védelmére, mielőtt kinyomtatja ezt az
e-mailt.

 

 

References

Visible links
1. https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belf...
3. http://www.mavcsoport.hu/
4. http://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfo...
5. http://www.mavcsoport.hu/mav-start/dokum...
6. http://www.mavcsoport.hu/ugyfelszolgalat...
7. file:///tmp/foiextract20170227-16080-34assh#MicrosoftOfficeMap0
8. http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/...
9. http://www.mavcsoport.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Metropol EuroNight járat

A(z) MÁV-START Zrt. részére Földes Ádám által

Utasszám adatok

A(z) MÁV-START Zrt. részére Kaliszky Zsolt által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei