XIII. kerület Klapka utca 8. számú ingatlanon történt fakivágás engedélyezésének dokumentumai

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Becker András

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Klapka utca 8.alatti ingatlanon, 2016. június 10-én végrehajtott fakivágás engedélyezése kacsán keletkezett szakértői véleményt, annak mellékleteivel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. június 10.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Becker András!
2016. június 10-én érkezett közérdekű adatigénylésére válaszolva, melyben
a Budapest, XIII. kerület Klapka u. 8. szám alatti ingatlanon végrehajtott
2016. június 10-én végrehajtott fakivágási engedélyezési eljárásban
keletkezett szakértői vélemény elektronikus formában történő megküldését
kéri, az alábbiakról tájékoztatom. Az Ön által igényelt szakértői vélemény
elektronikus formában nem áll a hatóság rendelkezésére. A papír alapú
szakértői vélemény jelentős terjedelmű és annak elektronikus formában
történő előállítása, az adatigénylés teljesítése a Hivatal
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár. Ezért az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (4)
bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a közérdekű adatigénylés
teljesítésének költségtérítése 4060 Ft. Kérem, hogy a jelen tájékoztatás
kézhezvételétől számított 30 napon belül szíveskedjen nyilatkozni, hogy
fenntartja-e a közérdekű adatigénylését és vállalja-e a költségtérítés
megfizetését. Tájékoztatom, hogy az adatigénylés tejesítésére csak a
költségtérítés megfizetése esetén, legkésőbb ennek megtörténtét követő 15
napon belül kerülhet sor.
 
Tájékoztatom továbbá arról, hogy a kért szakértői véleményt költségtérítés
nélkül személyesen megtekintheti a Polgármesteri Hivatal Építési Osztályán
ügyfél fogadási időben.
Az Infotörvény 31. § (1) bekezdése alapján az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Pesti
Központi Kerületi Bírósághoz fordulhat.
 
  Köszönti Önt:

 
Dr. Bujdosó Sándor
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________

Ha Önt érdeklik a XIII. kerület közügyei, az önkormányzat tevékenysége, az
önkormányzati vonatkozású hírek és információk, [1]ide kattintva
iratkozzon fel a havonta megjelenő Önkormányzati Hírlevél címzettjei közé!

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. http://www.budapest13.hu/hirlevel

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Tisztelt Dr. Bálint Erika!

Kérem, szíveskedjen megjelölni, milyen módon teljesítsük az Önök által megjelölt költségtérítést.
Mindazonáltal az Önök által megjelölt igényt nem tartjuk megalapozottnak, ezért a NAIH-hoz fordulunk a költségtérítéssel kapcsolatban.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Becker András!

A 4060 Ft költségtérítést a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15735760 számlaszámra szíveskedjen átutalni, a közlemény rovatban kérem, hogy tüntesse fel "közérdekű adatigénylés költségtérítése". Az átutalást megtörténtét, kérem szíveskedjen felém igazolni.

Tisztelettel

dr. Bálint Erika
jogtanácsos
Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői és Jogi Osztály

----- Eredeti üzenet -----
Feladó: "Becker András" <[FOI #6967 email]>
Címzett: "Dr. Bálint Erika" <[email address]>
Elküldött üzenetek: Hétfő, 2016. Június 27. 22:39:00
Tárgy: Re: közérdekű adatigénylés

Tisztelt Dr. Bálint Erika!

Kérem, szíveskedjen megjelölni, milyen módon teljesítsük az Önök által megjelölt költségtérítést.
Mindazonáltal az Önök által megjelölt igényt nem tartjuk megalapozottnak, ezért a NAIH-hoz fordulunk a költségtérítéssel kapcsolatban.

Üdvözlettel:

Becker András

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Tisztelt Dr. Bálint Erika!

Az adatigénylés teljesítésének feltételéül szabott költségtérítés összegének átutalása megtörtént.

A tranzakció adatai:

Számlatulajdonos: atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Forrásszámla: 12011265­01424900­00100007
Rögzítés dátuma: 2016.07.27, Szerda
Értéknap: 2016.07.27, Szerda
Nem zárolt
Összeg: ­4 060,00 HUF
Kedvezményezett számlaszáma: 117840091573576000000000
Kedvezményezett neve: XIII. Kerületi Polgármesteri Hiv
Közlemény: közérdekű adatigénylés költségtérítése

Így most már nincs akadálya, hogy a Hivatal teljesítse az adatigénylést.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Bíró Orsolya
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Kass k.pdf
8.7M Download View as HTML

Attachment Klapka utca.pdf
12.1M Download View as HTML


Tisztelt Becker András!
A június 10-én végrehajtott fakivágás engedélyezése kapcsán keletkezett
szakértői véleményt csatoltan megküldöm az Ön részére.
Üdvözli Önt:
Dr. Bujdosó Sándor megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________

Ha Önt érdeklik a XIII. kerület közügyei, az önkormányzat tevékenysége, az
önkormányzati vonatkozású hírek és információk, [1]ide kattintva
iratkozzon fel a havonta megjelenő Önkormányzati Hírlevél címzettjei közé!

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. http://www.budapest13.hu/hirlevel

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt dr. Bálint Erika!

Kérem, szíveskedjen közölni, hogy a szóban forgó fakivágást ki és milyen indokkal kezdeményezte. Pusztán erre a két adatra van szükségem, előre is köszönöm a gyors választ.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Becker András!
2016. október 13-án érkezett adatigénylésére válaszolva tájékoztatom, hogy
A Kassák L. u. 58-60. (Klapka u. sarok) ingatlanon elvégzett fakivágást az
ingatlan tulajdonosa, a V45 Kft. kérelmezte, részben a fák
növény-egészségügyi okból kialakult balesetveszélyessége, részben
vagyonbiztonság (a közelben lévő építmények és épületek) veszélyeztetése
miatt.
Tisztelettel
Dr. Bujdosó Sándor
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________

Ha Önt érdeklik a XIII. kerület közügyei, az önkormányzat tevékenysége, az
önkormányzati vonatkozású hírek és információk, [1]ide kattintva
iratkozzon fel a havonta megjelenő Önkormányzati Hírlevél címzettjei közé!

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. http://www.budapest13.hu/hirlevel

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei