XV. logo

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: toma

Tisztelt Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kikérték-e, vagy ki fogják-e kérni a kerületi lakosok véleményét az új logoval kapcsolatban:

http://www.bpxv.hu/r4wf434rf/themes/bpxv...

mert a véleményem és több ismerősöm szerint is igencsak hasonlít egy horogkeresztre, ami önkényuralmi szimbólum - úgy vélem, ez igen szerencsétlen választás volt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. december 14.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: toma

Tisztelt Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Még mindíg várom szíves válaszukat, ami immáron késedelmes.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: toma

Tisztelt Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Még mindig várom szíves válaszukat, s egyúttal szeretném a figyelmüket felhívni arra, hogy a válaszuk késedelmes.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

toma hozzászólt ()

Epp most egyeztettem a 305-3150-es telefonszamon, hogy az adatgazda az info@bpxv.hu email cimen kellene hogy legyen, ahogy a http://www.bpxv.hu/ weboldalon fel is van tuntetve. Egyuttal emlekeztettem Oket, hogy a kozadat igenyles megvalaszolasa nagyon kesedelemes.

Link to this

toma hozzászólt ()

Epp most hivtak fel a mobilomon, es mondtak, hogy az email cim jo, kavarodas volt, es biztositottak, hogy mar dolgoznak a valaszon, es a kesobbiekben jobban figyelik ezt az email cimet.

Link to this

Feladó: Sólyomné Erzsébet
Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 201602111553.pdf
340K Download View as HTML


Tisztelt Szerb Tamás!

 

Csatolom a közérdekű adatigénylésre adott választ.

 

Tisztelettel:

 

Sólyomné Szegedi Erzsébet

titkársági ügyintéző

 

XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Iroda

1153. Budapest, Bocskai u 1-3. I. em. /131.

Tel: 305-3156

E-mail: [email address]

 

Hivatkozása ide

Feladó: toma

Tisztelt Sólyomné Erzsébet!

Köszönöm szíves válaszát. Egyúttal köszönöm, hogy megvizsgálták - s gondolom - javították, hogy a későbbiekben a megfelelő helyre eljusson az adatigénylés kérelem.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei