Zádorvár ingyenes használatba adásának körülményei

Bircsák József küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécsely Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Pécsely Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Pécsely Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Bircsák József

Delivered

Tisztelt Pécsely Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. 2016. március 21-t megelőzően az önkormányzat kért-ea erkölcsi bizonyítványt, vagy bármilyen nyilatkozatot a Történelmi Emlkékekért Alapítvány vezetőjétől?
2. Pécsely polgármestere meggyőződött-e bármilyen módon sági Gábor büntetlen előéletéről?
3. Pécsely polgármestere elleneőrizte-e Sági Gábor alapítványi képviselő korábbi gazdasági előéletét, illetve kért-e azzal kapcsoaltban bármiféle nyilatkozatot a tárgyaló partnertől?
4. Pécsely község nevében Burgyánné Czibik Éva hozzájárult-e ahhoz, hogy a Pécsely külterület 07/17. helyrajziszámú területen előzetes egyeztetés nélkül bármiféle emléktáblákat helyezzen el a használatba vevő alapítvány?
5. Pécsely közsgég polgármestere hozzájárult-e ahhoz, hogy bármiféle építészeti beavatkozást végezzenek ott, illetve elözetesen kikérté-e az önkormányzat főépítészének szakmai véleményét a területen végrehajtandó beavatkozások kapcsán?
6. Burgyánné Czibik Éva polgármester, vagy megbízottja milyen rendszerességgel ellenőrzi a területen folyó munkálatokat? Hol érhetők el az erről szóló jegyzőkönyvek?
7. Burgyánné Czibik Éva polgármester, vagy megbízottja mikor volt utóljára a Zádorvár területén?
8. A 30/2016. (03.07.) határozat 1. és 2. számú mellékleteit mikor kívánja nyilvánosságra hozni a település honlapján az önkormányzat?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 22.

Üdvözlettel:

Bircsák József

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bircsák József:
Csak a(z) Pécsely Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei