Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Eva Fridvalszki, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Zaid Naffa

Eva Fridvalszki küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Külügyminisztérium részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Eva Fridvalszki to read a recent response and update the status.

Feladó: Eva Fridvalszki

Delivered

Tisztelt Külügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre illetve megmagyarázni az alábbi tényeket:

Több levelünk sikertelen eljuttatása (KKM miniszter nem kapja meg a leveleket mert nem jut el a beosztottak és vezetők utasítása miatt) arra a döntésre kényszerít minket hogy e levél másolatát eljuttasuk (magyar ás angol tolmácsaink segítségevel) a jordán sajtóhoz és más szervezetekhez a kellő dokumentumokkal.
Kérdezzük hogy Zaid Naffa utasítására a amman magyar nagykövet 65 embert akar felvetetni magyar egyetemre. Ezek pénzt adtak Z Naffanak ezért az elmondásaik szerint.. Nem felelnek meg a követelményeknek. Nagykövet adja ki a vízumot és engedélyt de csak akit Zaid mond ?

A konzul elment végleg de még nála is lehet jelentkezni most is.
Jordániában a minisztériumban nagyon rossz a híre a magyar nagykövetnek ezért mi akik magyar országon üzletekkel rendelkezünk szegyenkezünk és sok engedélyt nem kapunk meg itt mert a minisztérium emberei akadályoznak minden magyar dolgot. Zaid Naffa nem jó uton viszi a nagykövetséget.

Amikor keresük nagykövetet a titkárnője nagyon durván intézkedik. A minisztériumokba is az arab titkarnője megy el a nagykövet nevében targyalni. Ezt a többi követség és minisztériumot sérti.
A titkarnője diplomata vagy targyalhat a minisztériumokban fontos kérdésben? Képviselheti a követet? Tud ő magyarul?

Ki a konzul most és kivel lehet tárgyalni ilyen témában?
Milyen jogosultsága van Zaid Naffanak a követségen és milyen közös vállalkozása van a nagykövettel?
Igaz az hogy olyanok is kapnak ösztöndíjat akik nem engedélyeztek a jordániai minisztériumban?
Milyen üzleti kapcsolata van Zaid Naffának a KKM vezető beosztású tisztségviselőjével? Mostanában történt e közöttük üzleti ügy? (áru szállítás, engedély adás, közös családi programok, utaztatás )

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 6.

Üdvözlettel:

Eva Fridvalszki

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű Adatigénylések
Külügyminisztérium


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment t j koztat s.pdf
44K Download View as HTML


[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium válaszát.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Eva Fridvalszki, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Eva Fridvalszki:
Csak a(z) Külügyminisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Zaid Naffa

A(z) Külügyminisztérium részére Sommi Obei által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei