Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Adnan Qadirab, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Zaid Naffa és tisztázatlan KM kapcsolat

Adnan Qadirab küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Külügyminisztérium részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Adnan Qadirab to read a recent response and update the status.

Feladó: Adnan Qadirab

Delivered

Tisztelt Külügyminisztérium!
Nagyra becsült Miniszter úr !
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
hogy Zaid Naffa jordán vállalkozó létrehozhat közös vállallatot az Ammanben dolgozó magyar nagykövettel.?

Örömünk van a kint élő és a magyarországhoz sok szálon kötődő embereknek, üzletembereknek hogy a túrizmus kezd növekedni. Sok magyar jött az elmúlt hetekben. Úgy értesültünk hogy Zaid Naffa ezt a lehetőséget teljesen meg akarja szerezni és barátai, és rokonai révén a magyar utazási irodákat kiszorítani innen.
Ehhez lehet partnere az ő vállalkozásában a nagykövet úr? Nagyon sajnálnánk ha ez lehetséges. Igy is nehéz a túrizmust megint elindítani itt. A követség jó lenne ha vállalkozásokat segítené magyar partnerek, utazási irodák utján. Nem elvinni egy emberhez. A követségen már így is csak Zaid Naffa helyi emberei dolgozhatnak. A titkárnő még magyarul se beszél és férjét körözi a rendőrség de Zaid Naffa utasítására magyar polgárságot kapott.
Nem jó ha a nagyrabecsült követ úr olyan orgiakon veszt részt Zaid úr jóvoltából amin nem kéne ott lenni.(itt ez tilos és büntetik)
Előző kérdésem után azt is kérdezném hogy tisztában van e azzal hogy sok esetben nem jutnak el az üzenetek önhöz. Milyen kapcsolatokat tartanak az ön vezető beosztású emberei Zaid Naffa úrral?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 26.

Üdvözlettel:
Adnan Qadirab

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű Adatigénylések
Külügyminisztérium


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment t j koztat s.pdf
48K Download View as HTML


[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Uram!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Ministry of Foreign Affairs and Trade

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Adnan Qadirab, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Adnan Qadirab:
Csak a(z) Külügyminisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Zaid Naffa

A(z) Külügyminisztérium részére Eva Fridvalszki által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei