Zajkibocsátási határérték nagysága üzemi vagy szabadidős zajforrásra Bp belterületén

Kárász Zsolt küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pest Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kárász Zsolt

Delivered

Pest Megyei Kormányhivatal!
Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő kérdésekre adott válaszaikat:

1. Szeretném meg tudni, hogy az egyes kibocsátási kategóriákban mekkorák jelenleg Bp. belterületén a zajkibocsátási határértékek? Ha vannak kerületi/területi különbségek, kérem ismertessék azokat.
2. Jelenleg a szabályozás szerint mennyi ideig működhet közterületen, lakóházak mellett egyhuzamban egy gép, amely 1 méterről kb 90 db-t generál?
3. Önök ugyanúgy kiadják az engedélyt közterületre olyan hangos gépekre működtetésére , amelyek napi 1 órát mennek, mint olyanokra, ami napi 6-8 órán át élvezhető a helyben lakóknak/dolgozóknak?
4. FKF vagy önkormányzati tulajdonban lévő közterületen használt célgépekre milyen szabályozás vagy határértékek vonatkoznak?
5. A VIII. kerületben használt EGYES célgépekre mikor kérték utoljára, vagy mikor állapították meg a környezeti zajkibocsátási határértéket?
6. Mikor vagy milyen esetekben kötelesek ezeket Önök (vagy a gép üzemeltetője) felülvizsgálni?

Válaszukban elfogadhatónak tartom a részteljesítést is - azaz, ha nem tudnak mindenre érdemben reagálni az egyes kérdések tényleges megválaszolásához szükséges reális időben, jöhetnek részletekben is...

Tisztelettel
Kárász Zsolt

Ui: Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 29.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi és hatósági Osztály
Pest Megyei Kormányhivatal


Attachment attachment.png
45K Download


PMKH Érdi Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Dr.Cserkúti Szabolcs
főosztály vezető
Tisztelt Főosztály Vezető Úr!
A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály Jogi és Hatósági Osztály e-mail címére érkezett az alábbi
közérdekű adat kérés, melyet továbbítok további szíves ügyintézésre.
Dr. Szentmiklóssy Zoltán osztályvezető megbízásából:
>>>

Feladó: Kárász Zsolt <[FOI #11237 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Pest Megyei Kormányhivatal
adatgazdánál" <[Pest Megyei Kormányhivatal request email]>
Dátum: 2018. 05. 29. 13:08
Tárgy: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - Zajkibocsátási határérték nagysága
üzemi vagy szabadidős zajforrásra Bp belterületén

Pest Megyei Kormányhivatal!
Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
következő kérdésekre adott válaszaikat:
1. Szeretném meg tudni, hogy az egyes kibocsátási kategóriákban mekkorák
jelenleg Bp. belterületén a zajkibocsátási határértékek? Ha vannak
kerületi/területi különbségek, kérem ismertessék azokat.
2. Jelenleg a szabályozás szerint mennyi ideig működhet közterületen,
lakóházak mellett egyhuzamban egy gép, amely 1 méterről kb 90 db-t
generál?
3. Önök ugyanúgy kiadják az engedélyt közterületre olyan hangos gépekre
működtetésére , amelyek napi 1 órát mennek, mint olyanokra, ami napi 6-8
órán át élvezhető a helyben lakóknak/dolgozóknak?
4. FKF vagy önkormányzati tulajdonban lévő közterületen használt
célgépekre milyen szabályozás vagy határértékek vonatkoznak?
5. A VIII. kerületben használt EGYES célgépekre mikor kérték utoljára,
vagy mikor állapították meg a környezeti zajkibocsátási határértéket?
6. Mikor vagy milyen esetekben kötelesek ezeket Önök (vagy a gép
üzemeltetője) felülvizsgálni?
Válaszukban elfogadhatónak tartom a részteljesítést is - azaz, ha nem
tudnak mindenre érdemben reagálni az egyes kérdések tényleges
megválaszolásához szükséges reális időben, jöhetnek részletekben is...
Tisztelettel
Kárász Zsolt
Ui: Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2018. május 29.
Üdvözlettel:
-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #11237 email]
Ha a(z) Pest Megyei Kormányhivatal nem a(z) [Pest Megyei Kormányhivatal request email] címen fogadja
a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: PMKH-KTF Központi postafiók
Pest Megyei Kormányhivatal


Attachment attachment.png
52K Download

Attachment 16072 1 2018.pdf
429K Download View as HTML


 

 

[1]KTF Éva

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kárász Zsolt:
Csak a(z) Pest Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei