Zöld Zugló konzorciummal kötött keretszerződés egyes dokumentumai

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Zöld Zugló konzorciummal (Tagok: Parkfenntartó- Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; Szurdokvölgy Korlátolt Felelősségű Társaság; DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság) egyes zöldfelület fenntartási feladatok ellátása tárgyában kötött keretszerződés közbeszerzési eljárásával kapcsolatban az alábbi dokumentumokat:
- a közbeszerzés bonyolításával megbízott bizottság üléseiről készült jegyzőkönyvek
- a keretszerződéssel kapcsolatos bizottsági döntésekkel tárgyaló testületi ülésekről készült jegyzőkönyveket, vagy az azokra mutató linket
- a közbeszerzési eljárást megindító dokumentumot, vagy az arra mutató linket

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 23.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Hegedűs Csilla
Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 20180607162804795.pdf
78K Download View as HTML


Tisztelt Becker András!

Közérdekű adatigénylésére mellékelten küldöm Polgármester Úr válaszát. A kért adatok méretére tekintettel a mellékelt dokumentumokat az alábbi linken érheti el.

https://storage.zuglo.hu/pydio/public/43...

Üdvözlettel: dr. Török Kata
jogi referens

Hivatkozása ide

Feladó: Hegedűs Csilla
Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 20180607171736579.pdf
80K Download View as HTML


Tisztelt Becker András!

 

Közérdekű adatigénylésére mellékelten küldöm Polgármester Úr válaszát. A
kért adatok méretére tekintettel a mellékelt dokumentumokat az alábbi
linken érheti el.

 

[1]https://storage.zuglo.hu/pydio/public/5d...

 

Üdvözlettel: dr. Török Kata

            jogi referens

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://storage.zuglo.hu/pydio/public/5d...

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Hegedűs Csilla!
Tisztelt dr. Török Kata!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Jegyzőkönyvek

A(z) Somogy Megyei Kormányhivatal részére Schlett László által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei