Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szabó Mária, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Zöldfelület-karbantartási kiadások 2017/2018.

Szabó Mária küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést FŐKERT Nonprofit Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Szabó Mária to read a recent response and update the status.

Feladó: Szabó Mária

Delivered

Tisztelt FŐKERT Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

hogy KERÜLETENKÉNT mekkora Fővárosi Önkormányzati tulajdonban álló zöldfelületet gondoznak.

Kérem megadni továbbá, hogy a zöldfelület-gondozásra 2017. évben - KERÜLETENKÉNT- mennyit költöttek és mennyit terveznek 2018-ban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 10.

Üdvözlettel:

Szabó Mária

Hivatkozása ide

Feladó: FŐKERT Nonprofit Zrt. Fenntartás
FŐKERT Nonprofit Zrt.


Attachment image001.jpg
3K Download

Attachment Feladatell t s 2017 t ny 2018.terv adatok.pdf
358K Download View as HTML


Szabó Mária

részére                                                                                  
Iktatószám: 2160/2018.

                                                                                             
Ügyintézőnk: Kövér Edit / S.E.

 

Tisztelt Szabó Mária!

 

Hivatkozva Társaságunk részére 2018. május 10-én, elektronikus úton
érkezett „Zöldfelület-karbantartási kiadások 2017/2018.” tárgyú közérdekű
adatigénylésére, tárgyi témával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

 

Jogszabályok határozzák meg, hogy Budapesten mely zöldterületek kezelése,
ellátása tartozik a Fővárosi Önkormányzat körébe. Társaságunk Éves
Közszolgáltatási Szerződése tartalmazza, hogy a Közszolgáltató minden év
szeptemberében köteles elkészíteni a következő évi Szakmai Programot. Az
éves Szakmai Programunk alapja a jogszabályok által meghatározott
területek üzemeltetése. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonára vonatkozó
területi nyilvántartás nem áll rendelkezésünkre, az éves
feladatellátásunkat a tulajdonos nem csak a tulajdonában álló területekre
rendeli meg Társaságunktól.

A főbb jogszabályok, amelyek feladatellátásunkat meghatározzák: 14/1993.
(IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet, 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet,
48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet, 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet,
10/2005. (III. 8., Főv. Kgy. rendelet, 2011. évi CLXXXIX. törvény,
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, 2013. évi LXXIV. törvény.

 

Levelében kéri a 2017. évi tény adatokat és a 2018. évi terv adatokat,
amely adatokat – a könnyebb kezelhetőség érdekében objektumonként
összegyűjtöttük táblázatba – mellékelten megküldjük.

 

Tájékoztatjuk, hogy a 2017. évi Közszolgáltatási Szerződésünket, annak
összes mellékletével együtt megtalálja Társaságunk honlapján a
[1]www.fokert.hu oldalon a gazdálkodási adatok/szerződések/zöldfelületi
közszolgáltatási szerződések/2017. év elérési úton.

A 2018. évi Szakmai Program előterjesztését a Fővárosi Közgyűlés 2018.
április 25-én fogadta el, a honlapra történő feltöltését akkor végezzük
el, amikor Társaságunknál iktatásra kerül a mind két fél által aláírt Éves
Közszolgáltatási Szerződés.

 

További kérdés esetén állunk rendelkezésére.

 

Tisztelettel:

 

 

Lipcsei Szabolcs

igazgató

ZÖLDFELÜLET-FENNTARTÁSI IGAZGATÓSÁG

 

FŐKERT NONPROFIT ZRT.

 

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90.

TEL.: +36 1 322 7032

MOBIL: +36 20 233 3562

FAX: +36 1 413 1283

WEB: [2]www.fokert.hu

E-MAIL: [3][email address]

 

[4]cid:image001.jpg@01D33C48.98F41040

P  Kérem, óvja a környezetet, ha nem szükséges ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt! Please consider the environment before printing this email!

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szabó Mária, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Mária:
Csak a(z) FŐKERT Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Csepel Kozmosz sétány

A(z) FŐKERT Nonprofit Zrt. részére Bogád Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei