Zsálya kivett közterület adatai

Horváth Tiborné küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Horváth Tiborné

Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Hivatkozással 2015. február 12.-i keltezéssel, MI/4822 – 4 /2015 ügyszámú és „jogszabályi hivatkozásokkal teletűzdelt” hivatalos levelükre, továbbra is kérem, hogy az alább felsorolt, és Önök által kihagyott közérdekű adatokat részemre kiadni szíveskedjenek!
Az adatigénylésem a 39470/87 hrsz.-ú „kivett közterület”-re, természetben Zsálya utcára kiemelten az útpálya szerkezetére, a kötöttpályás tömegközlekedésre, és annak működtetésének feltételeire vonatkozott.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy fenti adatokról az Önök hivatalának, mint a "kivett közterület" tulajdonosának az irattárban rendelkeznie kell!

1.) Mikor épült a 39470/87 hrsz.-ú „kivett közterület”, és ki építette?
Az építési dokumentum másolatokat, úgymint műszaki rajz, az útra vonatkozó vázrajzot – mint tulajdonostól - az ingatlannal kapcsolatos jogok, tények, bejegyzések másolatát kérjük.
2.) Milyen technológiával épült meg a „kivett közterület? Milyen használatra lett megépítve a „kivett közterület”? Az építési dokumentum másolatokat, úgymint műszaki rajz, az útra vonatkozó vázrajzot – mint tulajdonostól - az ingatlannal kapcsolatos jogok, tények, bejegyzések másolatát kérjük.
3.) Mikor, mely évben lett „kivett közterület” nyilvántartásba véve? Milyen útként lett nyilvántartásba véve? Az erre vonatkozó dokumentumok másolatát kérjük.
4.) Milyen útügyi műszaki előírások vonatkoztak a „kivett közterületre” amikor megépült?
5.) Milyen útügyi műszaki előírások vonatkoznak jelenleg a „kivett közterületre”? Eredeti másolatát kérjük.
6.) Kinek a tulajdonát képezi a 39470/87 hrsz-ú „kivett közterület”?
7.) Mikor lett a "kivett közterületre" kötöttpályás tömegközlekedés ráhelyezve? Tulajdonosi hozzájárulás másolatát kérjük.
8.) Önök szerint alkalmas-e a kivett közterület műszakilag, útügyi szabványilag arra, hogy nagy teherforgalmat bonyolítson le?
9.) Önök szerint az útpálya szerkezet alkalmas-e arra, hogy a jelenlegi kötöttpályás 11,5 tonnát meghaladó, nagy sűrűségű - BKV adatközlés szerint 240 db / nap – kötöttpályás tömegközlekedés befogadására? Amennyiben Önök szerint nem alkalmas, akkor miért nem? Mi lenne megoldás?
10.) Mikor és milyen kategóriákba sorolták (évek szerint) a fenti hrsz.-ú "kivett közterületet"?
11.) Jelenleg milyen besorolási kategóriában van fenti hrsz.-ú „kivett közterület”?
12.) Amikor megépült a fenti hrsz.-ú „kivett közterület” történtek –e geodéziai felmérések? Ha nem miért nem?
13.) Amikor a kötöttpályás közlekedést ráhelyezték a „kivett közterületre” végeztek-e a megfelelésre vonatkozó geodéziai méréseket? Ha nem miért nem?
14.) Milyen talaj jellemzői vannak a fenti hrsz.-ú kivett közterületnek? Történt –e vizsgálat erre vonatkozólag, amikor megépült? Ha nem miért nem?
15.) Amikor Önök hivatalosan (2014-ben) helyszínen szemlét tartottak, milyen volt az aszfaltburkolat állapota? Készültek róla fotók? Ha nem miért nem?
16.) Hol helyezkedik el a közművek nyomvonala? A tervrajzok másolatát kérjük.
17.) Hogy van megoldva a vízelvezetés, csatorna fenti 39470/87 hrsz.-ú "kivett közterület" útpályaszerkezet alatt? Az erre vonatkozó összes vizsgálati anyag dokumentációjának másolatát kérjük.
18.) Milyen tervek, változtatások vannak jelenleg, és milyenek előirányozva a 39470/87 hrsz.-ú kivett közterületre, amelyek érinthetik a szomszédos ingatlanokat?
19.) Milyen aktív és passzív eszközök és intézkedések történtek, milyenek vannak tervben a közlekedésből származó szennyezés – különösen a szint alatt fekvő ingatlanokat figyelembe véve - zaj-, szállópor, gumi-, és aszfaltkopás rákkeltő anyagok - megszüntetésére, a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak védelmére, már ha vannak? Ha nincsenek, miért nincsenek?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 25.

Üdvözlettel:

Horváth Tiborné

Hivatkozása ide

Feladó: Horváth Tiborné

Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Továbbra is várjuk a Zsálya utcával kapcsolatos összes adatot, információt, úgymint műszaki rajzot, vázrajzot, stb. és azt, hogy milyen módosítások történtek az útra vonatkozólag, mint papíron, mint pedig a valóságban.

Üdvözlettel:

Horváth Tiborné

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Molnár Szilvia
Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 20150311152813548.pdf
311K Download View as HTML


Tisztelt Horváth Tiborné Úrhölgy!

Csatoltan küldöm Hoffmanné dr. Németh Ildikó jegyzo asszony válaszát közérdeku adatigénylésére.

Tisztelettel:

dr. Molnár- Friedrich Szilvia
jogi és adatvédelmi referens

Hivatkozása ide

Horváth Tiborné hozzászólt ()

Hát igen a törvényeket igazítják a szabálytalanságokhoz, mintegy legalizálva a törvénytelenséget. Nesze neked, 25 év demokrácia!

Link to this

Feladó: Horváth Tiborné

Tisztelt dr. Molnár Szilvia!

Kérjük szíveskedjenek kiadni, a BKK közbeszerzési Zsálya utcai útfelújítására vonatkozó FORGALOM TERVEZÉSI TERVÉT, amit az Önök hivatalának engedélyezni kellett.

Üdvözlettel:

Horváth Tiborné

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Molnár Szilvia
Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 20150410110617704.pdf
188K Download View as HTML


Tisztelt Horváth Tiborné Úrhölgy!

Csatoltan küldöm Hoffmanné dr. Németh Ildikó jegyző asszony válaszát adatigénylésére.

Tisztelettel:

dr. Molnár- Friedrich Szilvia
jogi és adatvédelmi referens

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth Tiborné:
Csak a(z) Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei