Zsálya kivett közterület és a kötöttpályás közlekedés viszonya

Horváth Tiborné küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Horváth Tiborné

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy az alább felsorolt közérdekű adatokat részemre kiadni szíveskedjenek. Az adatigénylésem a 39470/87 hrsz.-ú „kivett közterület”-re, természetben Zsálya utca útpálya szerkezetére, kiemelten a kötöttpályás (81 -es trolibuszok) tömegközlekedésre, és annak működésének feltételeire vonatkozik.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy fenti adatokról az Önök hivatalának, mint a "kivett közterület" kezelőjének, forgalom irányítójának rendelkeznie kell!
Felhívom figyelmüket, hogy nem jogszabályi hivatkozásokat kérek, hanem konkrét adatokat, eredetivel megegyező dokumentum másolatokat!

1.) Pontosan melyik évben építették a 39470/87 hrsz.-ú „kivett közterület”, és ki volt az építtetője? Az építési dokumentum másolatokat, úgymint műszaki rajz, az útra vonatkozó vázrajzot – mint a közút kezelőjétől - az ingatlannal kapcsolatos jogok, tények, bejegyzések másolatát kérjük.
2.) Amikor megépült a "kivett közterület", Zsálya utca, milyen technológiával épült meg? Milyen használatra lett megépítve a „kivett közterület”? Az építési dokumentum másolatokat, úgymint műszaki rajz, az útra vonatkozó vázrajzot – mint közút kezelőjétől - az ingatlannal kapcsolatos jogok, tények, bejegyzések másolatát kérjük.
3.) Mikor, mely évben lett „kivett közterület” nyilvántartásba véve útként, és milyen útként lett nyilvántartásba véve? Az erre vonatkozó dokumentumok, az ingatlannal kapcsolatos jogok, tények, bejegyzések másolatát kérjük.
4.) Milyen útügyi műszaki előírások vonatkoztak megépítéskor a „kivett közterületre”? Eredeti dokumentumok másolatát kérjük a levéltárból.
5.) Milyen útügyi műszaki előírások vonatkoznak jelenleg a „kivett közterületre”? Eredeti másolatát kérjük.
6.) Kinek a tulajdonát képezi a 39470/87 hrsz-ú „kivett közterület”?
7.) Pontosan melyik évben lett a "kivett közterületre" kötöttpályás tömegközlekedés ráhelyezve? A tulajdonossal létrejött megállapodás, megbízás eredetijének a másolatát kérjük.
8.) Önök szerint alkalmas a kivett közterület műszakilag, útügyileg, szabványilag arra, hogy ekkora nagy teherforgalmat - azaz 11,5 tonnát meghaladó-, amelyet a trolibuszok 2-4 perces közlekedése bonyolít le?
8.a) Készült erre hatástanulmány? Ha igen, akkor az eredeti dokumentum(ok) másolatát kérjük! Amennyiben nem készült hatástanulmány, miért nem?
9.) Önök szerint az útpálya szerkezet alkalmas-e arra, hogy a jelenlegi kötöttpályás 11,5 tonnát meghaladó (GVM 280 csuklós trolibuszok, 14 tonna önsúlyú), nagy sűrűséggel, azaz 2-4 perces közlekedéssel - BKV közérdekű adatközlő dokumentuma szerint 240 db / nap, ami számításaink szerint is 4800 db / hó ! – kötöttpályás tömegközlekedés befogadására?
10.) Mikor és milyen kategóriákba sorolták (OTÉK előírások és évek szerint) a fenti hrsz.-ú "kivett közterületet"? Dokumentumok másolatát kérjük.
11.) Jelenleg milyen kategóriában van a fenti hrsz.-ú „kivett közterület” (OTÉK)?
Gyűjtő útként van nyilvántartva? Ha igen, akkor a paramétereit és elhelyezkedését tekintve megfelel-e az adott "kivett közterület" (EU-s előirányzatoknak, ill. a hazai hatályos) a műszaki szabványi előírásoknak, úgymint szélesség, elhelyezkedés, rétegzés stb.?
12.) Amikor megépült a fenti hrsz.-ú „kivett közterület” történtek –e geodéziai felmérések? Ha nem miért nem?
13.) Amikor a kötöttpályás közlekedést ráhelyezték a „kivett közterületre” végeztek-e a megfelelésre vonatkozó geodéziai méréseket? Ha nem miért nem?
14.) Milyen talaj jellemzői vannak a fenti hrsz.-ú kivett közterületnek? Történt –e vizsgálat erre vonatkozólag, amikor megépült? Ha nem miért nem?
15.) Mikor tartottak Önök helyszíni szemlét, milyen volt az aszfaltburkolat állapota?
15.a) Végeztek az útpálya szelvényre geodéziai vizsgálatokat, ha igen mikor, milyen eredménnyel, és melyik akkreditált laboratóriumban vizsgálták azt? Dokumentumok eredetijének a másolatát kérjük.
16.) Hol helyezkedik el a közművek nyomvonala? A tervrajzok másolatát kérjük.
17.) Hogy van megoldva a vízelvezetés, csatorna fenti 39470/87 hrsz.-ú "kivett közterület" útpályaszerkezet alatt? Az erre vonatkozó összes vizsgálati anyag dokumentációjának másolatát kérjük.
18.) Milyen tervek, változtatások vannak jelenleg, és milyenek előirányozva a 39470/87 hrsz.-ú kivett közterületre, amelyek érinthetik a szomszédos ingatlanokat? Dokumentumok tervek, vázrajzok stb. másolatát kérjük.
19.) Milyen aktív és passzív eszközök és intézkedések voltak és vannak előirányozva a kötöttpályás és buszos tömegközlekedésből származó szennyezés – különösen a szint alatt fekvő ingatlanokra ! úgymint, zaj-, szállópor, téli útsózás, azbeszt, gumi-, és aszfaltkopásból eredő rákkeltő anyagok - megszüntetésére, a szomszédos szint alatt fekvő ingatlanok tulajdonosainak egészségének és épített és természetes környezetének, védelmére, már ha vannak ilyenek? Ha nincsenek, miért nincsenek? Az erre vonatkozó összes terv, engedélyek másolatát kérjük.
20.) Milyen statisztikák alapján határozzák meg, hogy a trolibuszok (80-81) összevontan vagy külön közlekedhessenek? Mennyire megbízhatóak ezek a statisztikák?
21.) Ha hétvégén és hétköznap este is! közlekedhetnek összevontan, akkor hétköznap miért nem?
22.) Budapesten még melyik trolibusz útvonalán közlekednek ilyen sűrűséggel, azaz 2-4 percenként a járművek?
23.) Éves szinten mennyibe kerül a 81-es járat, 30 évnél idősebb GVM 280-as csuklós trolibuszok javítási költsége az adófizetőknek, eredeti számlákkal igazolva?
24.) Éves szinten mennyibe kerül a 81-es járat 30 évnél idősebb korszerűnek és energia takarékosnak nem mondható GVM 280-as csuklós trolibuszok üzemeltetési költsége, energia költsége az adófizetőknek, eredeti számlákkal igazolva?
25.) Éves szinten mennyibe kerül a 80-80A járat(ok) 30 évnél idősebb korszerűnek és energia takarékosnak nem mondható GVM 280-as csuklós trolibuszok üzemeltetési / energia költsége az adófizetőknek, eredeti számlákkal igazolva?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 26.

Üdvözlettel:

Horváth Tiborné

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0006041/2015 

Horváth Tiborné

[FOI #4094 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Horváth Tiborné!  

 

Tájékoztatjuk, hogy - Közérdekű adat igénylés - Zsálya kivett közterület
és a kötöttpályás közlekedés viszonya tárgyú - közérdekű adatigénylésére
vonatkozó kérésével kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.

 

Válaszunkat legkésőbb 2015. március 28-ig megküldjük Önnek, addig is
kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2015. március 6.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

Hivatkozása ide

Feladó: Horváth Tiborné

Tisztelt BKK!

A Zsálya utca kivett közterületre vonatkozó közérdekű adatkérésemre válaszukat legkésőbb 2015. március 17.-ig szíveskedjenek megküldeni!

Üdvözlettel:

Horváth Tiborné

Hivatkozása ide

Horváth Tiborné hozzászólt ()

Az előzményről.
Nem véletlenül késlekednek a válaszadással.
A BKK minden adattal rendelkezik, erről közbeszerzési szerződésben esik szó. Épp útfelújításra készülnek az adott helyszínen. Megsemmisítik a tárgyi bizonyítékot egy 6 éve húzódó hivatali/bírósági ügyben. Nem akarják, hogy kiderüljön az i-gazság.
2011, ~12, ... Korm. rendeletekkel legalizálnak törvénysértéseket, szabálytalanságokat. Nesze neked látszat demokrácia, nesze neked jog/állam.

Link to this

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0006041/2015 

Horváth Tiborné

[FOI #4094 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Horváth Tiborné!  

 

Mindenekelőtt szíves elnézését kérjük az elhúzódó válaszadásért.

 

Hivatkozva Társaságunkhoz 2015. február 26-án - Közérdekű adatigénylés –
Zsálya kivett közterület és a kötöttpályás közlekedés viszonya tárgyú –
valamint 2015. március 15-én érkezett – Re: BKK ügyfélszolgálat halasztás
tárgyú – levelére, az alábbi tájékoztatást adjuk.

 

A XIV. Zsálya utca (Csertő utca – Fisher utca közötti szakasz) 1992-ben
került a XIV. Kerületi Önkormányzattól a Fővárosi Önkormányzat
 üzemeltetésébe. A kezelését ekkor még a kerületi önkormányzat látta el,
egészen a 432-es Kormányrendelet hatálybalépésének időpontjáig, 2013.
január 1-ig.   Az építés idejéről és a műszaki tervek tartalmáról nem
rendelkezünk információval. A tömegközlekedés nem minősül
teherforgalomnak, a Zsálya utcában nem zajlik teherforgalom, az utca a
trolibusz közlekedésre teljes mértékben alkalmas. Az utcák tömegközlekedés
céljára is épülnek, nem kell igazolni, hogy egy közút közúti közlekedésre
alkalmas-e, mert ez az alapfunkciója. A járat több évtizede jár ezen az
útvonalon, az útpálya szerkezete teljes mértékben alkalmas a
tömegközlekedés befolyásolására. 

 

A tervezés során a szemlék lezajlottak. Az útburkolat állapota rossz volt,
ez  indokolta felújítás elvégzését. Meglévő állapot miatt nem merülnek fel
a feltett védelmi intézkedések, tekintve, hogy az érintett közút
közlekedés céljára jogszerűen és rendeltetés szerint van hasznosítva, és a
funkció nem változik.

 

A 80, 81 jelzésű trolibuszok utasforgalmi adatai alapján határozzuk meg  a
menetrendet. A mérések statisztikai hibahatáron belül megfelelő
szignifikancia szinttel rendelkeznek, tehát megbízhatóak. A 80, illetve 81
jelzésű trolibuszok azért nem közlekednek összevontan hétköznap, mert a
81-es vonal forgalma a 80-asét munkanapokon jelentősen meghaladja. A két
vonal összevonása munkanapokon csak jelentős többletteljesítménnyel lenne
lehetséges, amely nem finanszírozható. Budapesten 2-4 perces követési
idővel a 70-78 vonal közös szakaszán a Városligeti fasor – Kossuth tér
között, a 75-79 vonal közös szakaszán Ajtósi Dürer sor – Kárpát u. között,
a 74-74A közös szakaszán Csáktornya park – Mexikói út között, a 9-es busz
és 83-as troli közös szakaszán Orczy tér – Mária utca között, továbbá a
városban számos más autóbusz- és villamosvonalon is hasonló, vagy még
sűrűbb közlekedés jellemző. 

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2015. március 19.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

Hivatkozása ide

Horváth Tiborné hozzászólt ()

Ellentmondásos válasz a korábbival. "A trolibusz nem teherforgalom" mondat egyszerűen "bájos".
Kérdezem az illető levelezésért felelős hölgytől. Akkor mi a búbánat? A 12,5 stb. tonna nem teher?
Tessék mondani, akkor miért van korlátozva egyes helyeken / területeken? Lásd. Hungária krt. ahol 12,5 tonnában van meghatározva a súlykorlát, erre lett méretezve. Külföldön vajon miért vigyáznak az utak állapotára? Mert a felújításuk sokba kerül az adófizetőknek? Miért találták ki és vezették be a súlykorlátozásokat az utakra? 7.5 t vagy 10.5 t vagy 12,5 tonna?
Nos, komolyan hülyének nézik az állampolgárokat. Magyarország diszkrét bája. :D

Link to this

Feladó: Horváth Tiborné

Tisztelt BKK!
Megkaptuk válaszlevelüket, a Zsálya utcai kötöttpályás közlekedés kontra Zsálya utca, mint "kivett közterüket" viszonylatára.
Több kérdésben azonban nem foglaltak állást, mely kérdések továbbra is nyitva állnak a válaszadásra, melyek az alábbi pontok.
23.) Éves szinten mennyibe kerül a 81-es járat, 30 évnél idősebb
GVM 280-as csuklós trolibuszok javítási költsége az adófizetőknek, eredeti számlákkal igazolva?
24.) Éves szinten mennyibe kerül a 81-es járat 30 évnél idősebb
korszerűnek és energia takarékosnak nem mondható GVM 280-as csuklós trolibuszok üzemeltetési költsége, energia költsége az
adófizetőknek, eredeti számlákkal igazolva?
25.) Éves szinten mennyibe kerül a 80-80A járat(ok) 30 évnél idősebb korszerűnek és energia takarékosnak nem mondható GVM 280-as csuklós trolibuszok üzemeltetési / energia költsége az adófizetőknek, eredeti számlákkal igazolva?
Alábbi kérdések megválaszolását kérjük, a negatív érintettség okán.
1. A BKK által ZSÁLYA UTCA FELÚJÍTÁSÁRA KIÍRT KÖZBESZERZÉSI PÁLYÁZAT TARTALMAZ-E OLYAN KITÉTELT /PONTOT, HOGY A KIVITELEZÉSI MUNKÁK IDEJE ALATT A KIVITELEZŐNEK KÖTELESSÉGE A TROLIBUSZOK UTCÁBAN TÖRTÉNŐ KÖZLEKEDTETÉSE MELLETT ELVÉGEZNI A MUNKÁT?
2. A PÁLYÁZAT KIÍRÁSAKOR MIÉRT NEM LETTEK VÉDETTKÉNT MEGJELÖLVE AZOK AZ INGATLANOK AMELYEK AZ UTCA SZINTJE ALATT HELYEZKEDNEK EL?
3. MIÉRT KELL AZ OTT ÉLŐKNEK A FOKOZOTT TERHELÉST ELVISELNIÜK, AMIT A TROLIBUSZOK ÉS AZ ÚTFELÚJÍTÁS EGYÜTTES TERHELÉSE OKOZ ( ZAJ-, SZÁLLÓPOR, REZGÉS STB.) ?
4. Mikor készült hatástanulmány arra, hogy milyen környezeti (épített, természetes, emberi tényezőket figyelembe véve) hatást okoz egy ekkora környezetterhelés az adott területen, a Zsálya utcában?
5. Milyen hatósági engedélyek birtokában kezdték meg az út felújítását?
6. A szerződésben ill. a pályázatban milyen kötelezvény, kitételek vannak arra vonatkozólag, hogy a környezetet befolyásoló káros hatásokat ki kell védeni, tekintettel az utcában élők életterétől 7 m-re, 90 cm-rel az útnál lejjebb fekvő épületek és azokban élő emberek, gyerekek egészségének védelmére?
7. A KvVM-EüM rendeletek értelmében, milyen passzív és aktív eszközökkel oldják meg, a szállópor, útmarásból keletkező súlyosan toxikus anyagok, bitumen származékok levegőbe jutását azokba az épületekbe, amik utca szint alá kerültek?
8. Milyen forgalmi korlátozásokat jelöltek meg a pályázat kiírásakor az utcában élők védelmére, különösen a problémás utcaszint alatt fekvő épületek védelmében?
9. Útfelújítások vannak a városban több helyen is. Több esetben az útfelújítás ideje alatt forgalmi rend változásokat vezettek be, terelésekkel, útvonal módosításokkal, korlátozásokkal. Ez a Zsálya utca egysávos és 6 méter széles szakaszán miért nem történt meg?
10. Önök szerint megoldás az, ha a félpályás útlezárás a gyalogos járdán végighaladó trolibuszokkal és autókkal történik, rongálva a szomszédos így már 5 ! méterre fekvő ingatlanokat. Nem beszélve a hétvégi munkálatokról.

Üdvözlettel:

Horváth Tiborné

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: Horváth Tiborné

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Ezúton kérjük a Zsálya utca útfelújítási FORGALOM TERVEZÉSI TERV-ének másolatát.

Üdvözlettel:

Horváth Tiborné

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0006041/2015 

Horváth Tiborné

[1][FOI #4094 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Horváth Tiborné!  

 

Tájékoztatjuk, hogy - Re: BKK ügyfélszolgálat válasz tárgyú - közérdekű
adatigénylésére vonatkozó kérésével kapcsolatban az adatgyűjtés
folyamatban van.

 

Válaszunkat legkésőbb 2015. április 22-ig megküldjük Önnek, addig is
kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2015. március 31.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

References

Visible links
1. mailto:[FOI #4094 email]

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0006041/2015 

Horváth Tiborné

[FOI #4094 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Horváth Tiborné!  

  

Tájékoztatjuk, hogy – „Re: BKK ügyfélszolgálat automatikus válasz” tárgyú
– közérdekű adatigénylésére vonatkozó kérésével kapcsolatban az
adatgyűjtés folyamatban van.

 

Válaszunkat legkésőbb 2015. április 26-ig megküldjük Önnek, addig is
kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2015. április 7.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

Hivatkozása ide

Feladó: Horváth Tiborné

Tisztelt BKK!

Az adatok meg kellenek, hogy legyenek Önöknél, lévén, hogy az útfelújítás rég 2015. március 16.-án megkezdődött.
Várjuk a törvényes határidőn belül közérdekű adatigénylésünkre, azaz a Zsálya utca útfelújítási FORGALOM TERVEZÉSI
TERV-ének részletes másolatát.
Egyúttal választ várunk arra, hogy miért félpályás útlezárással és a tömegközlekedéssel együtt írták ki az egysávos utcában közbeszerzéssel az útfelújítást, az eddigi gyakorlattól eltérően. Lásd. 2005-2007 metróátépítési tömegközlekedés összevonást.
A forgalom irányításért felelős személyi vezető megnevezését kérjük, mivel sérelmezzük az eljárásukat.

Üdvözlettel:

Horváth Tiborné

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0006041/2015 

Horváth Tiborné

[FOI #4094 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Horváth Tiborné!  

 

Társaságunkhoz 2015. március 23-án érkezett  - „Re: BKK ügyfélszolgálat
válasz” tárgyú – közérdekű adatigénylését továbbítottuk illetékes
szolgáltatónk, a BKV Zrt. részére. Tájékoztatásuk szerint a GVM 280-as
csuklós trolibuszok átalagéletkora 26 és 23 év volt 2014. december 31-én,
így meglehetősen korosak, de átlagosan nem 30 évnél idősebbek, azonban a
tárgyi viszonylatok üzemeltetését a BKV Zrt. nemcsak a kérdezett
járműtípussal látja el.

 

A GVM 280-as csuklós trolibuszok 81-es járathoz kapcsolódó
járműkarbantartás éves költsége, a személyi jellegű ráfordítások nélkül
29,4 millió forint.

 

A GVM 280-as trolibuszok 81-es járathoz kapcsolódó járműüzemeltetés éves
költsége, a személyi jellegű ráfordítások nélkül 21,7 millió forint.

 

A GVM 280-as járműtípus 80-80A járatokhoz kapcsolódó járműüzemeltetés éves
költsége, a személyi jellegű ráfordítások nélkül 31,7 millió forint.

 

Társaságunkhoz 2015. április 8-án érkezett levelével kapcsolatban
tájékoztatjuk, hogy az Ön által kért forgalomtervezési terv másolatát
2015. április 16-án megküldtük Önnek.

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását.

 

Budapest, 2015. április 22.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth Tiborné:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei