Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Csúri Ákos, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Zugló parkolás bevétel-kiadás nyilvánosságra hozatala

Csúri Ákos küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Csúri Ákos to read a recent response and update the status.

Feladó: Csúri Ákos

Delivered

Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A jogszabályi előírásoknak megfelelően Zugló parkolási költségei, adatai szerepelnek - e, ill. 2019. március 1 - én és korábban is szerepeltek -e a zuglói önkormányzat honlapján? Ki a felelős a jogszabály szerint ennek folyamatos végrehajtásáért?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 5.

Üdvözlettel:

Csúri Ákos

Hivatkozása ide

Feladó: Vörös-Gyöngy Anna dr.
Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment CSA v lasz parkol s.pdf
295K Download View as HTML


Tisztelt  Csúri Ákos!

 

Csatoltan küldöm a tárgyi közérdekű adatigénylésére adott választ (a
parkolási adatokkal kapcsolatos két közérdekű adatigénylését egy levélben
válaszolta meg Polgármester Úr).

 

Üdvözlettel:

 

 

dr. Vörös-Gyöngy Anna

jogtanácsos

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal

Jogi Osztály

[1][email address]

 

 

From: Németh Szilvia dr.
Sent: Thursday, June 20, 2019 10:32 AM
To: [email address]
Cc: Vörös-Gyöngy Anna dr. <[email address]>
Subject: Válasz közérdekű adatigénylésre_parkolási rendszer eredménye

 

Tisztelt Csúri Ákos!

 

Csatoltan küldöm a tárgyi közérdekű adatigénylésére adott választ.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Németh Szilvia

jogi referens

Jogi Osztály

Budapest Főváros XIV. Kerület

Zuglói Polgármesteri Hivatal

1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

+36 1 872-9344

[2][email address]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Csúri Ákos, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csúri Ákos:
Csak a(z) Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei