A társadalmi felelősségvállalási (CSR) program keretében történt kifizetések

Ferencz Gábor küldte ezt a Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Bank részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a társadalmi felelősségvállalási (CSR) program keretében történt
kifizetéseket és szerződéseket 2013 január - 2014 áprilsi közötti
időszakról,
valamint,
ezen szerződésekről, megállapodásokról született döntéseket
megalapozó minden dokumentumot, így különösen a döntésre irányuló
előterjesztéseket, döntési javaslatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. április 16.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Nem válaszoltak a "Társadalmi felelősségvállalási (CSR) program
keretében történt kifizetések" közadat igénylésére, pedig a
jogszabály ezt előírja.
A jogszabály értelmében Önöknek 2014. május 1. határidőig kellett
volna válaszolni.
Legyenek szívesek a törvényi előírásokat betartani és a kért
adatigénylést megválaszolni!

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: MNB Kommunikáció/Információ
Magyar Nemzeti Bank


Attachment Amadeus.pdf
11 Download View as HTML

Attachment Bp.Music Center.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B Q3NvZGFsw6FtcGEgQWxhcMOtdHbDoW55LnBkZg.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B SMOhcm9tIEtpcsOhbHlmaSBIw6Fyb20gS2lyw6FseWzDoW55LnBkZg.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B S2Vjc2tlbcOpdGZpbG0ucGRm.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B S8OpcG3DoXMucGRm.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B S8O2esOpcCBFdXLDs3BhaSBJZGVnc2Viw6lzemV0aSBBbGFww610dsOhbnku utf 8 Q pdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B TGlzenQgRmVyZW5jIFplbmVtxbF2w6lzemV0aSBlZ3lldGVtLnBkZg.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B TWFneWFyIMOBbGxhbWkgT3BlcmFow6F6LnBkZg.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B TcWxdsOpc3pldGVrIFBhbG90w6FqYS5wZGY.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PEN Klub.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B UmFqayBMw6FzemzDsyBTemFra29sbMOpZ2l1bSBBbGFww610dsOhbnkucGRm.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B U3rDqXBtxbF2w6lzemV0aSBNw7p6ZXVtLnBkZg.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B VGlzemF0w6FqIEFsYXDDrXR2w6FueS5wZGY.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B VsOhcm9zbWFqb3JpIEFsYXDDrXR2w6FueS5wZGY.pdf
11 Download View as HTML

Attachment Zengafons.pdf
11 Download View as HTML

Attachment utf 8 B VGV4dGlsbcWxdsOpc3ouLnBkZg.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Ferencz Gábor!

A Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) érkezett 2014. április 16. napján a KiMittud.atlatszo.hu internetes oldalról az Ön – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű adat igénylésére vonatkozó kérelme, mellyel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

A Magyar Nemzeti Bank 2013 decemberében elfogadott 2014-2016. évekre vonatkozó hároméves társadalmi felelősségvállalási stratégiájának középpontjában az MNB alapvető feladataihoz illeszkedő, szakmai jellegű támogatások nyújtása, valamint olyan programokhoz kötődő szerepvállalás áll, amelyek össztársadalmi célok megvalósulását segítik elő. Az MNB társadalmi felelősségvállalási programjai az oktatás, a tudományos tevékenység, a pénzügyi ismeretterjesztés, a kultúra és a karitatív célú adományozás széles palettáját ölelik fel. A meghirdetett CSR program keretében az MNB az alábbi szerződéseket kötötte:

Operaház-Erkel Színház
Művészetek Palotája
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – Népzene tanszék
Budapest Music Center
Tiszatáj
Egyéni textilművész
Kecskemétfilm
Rajk László Szakkollégium
Amadeus Művészeti Alapítvány
Három Királyfi Három Királylány
Csodalámpa Alapítvány
Közép – Európai Idegsebészeti Alapítvány
Városmajori Alapítvány az Ér- és Szívbetegekért
Képmás
Szépművészeti Múzeum
Pen Klub
Zengafons

Tisztelettel:

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PROTOKOLL FŐOSZTÁLY
Magyar Nemzeti Bank
Kommunikáció

Tel.: + 36 (1) 428-2751
Fax: + 36 (1) 429-8000
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ferencz Gábor:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Bank munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adatigénylés

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére Berki Gábor Norbert által

MNB jövedelmek

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére Mittelhauser Pál által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei