Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Pataki Márton, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A 2016 szeptemberi telitettség vizsgálat, a Társaság működéséhez kapcsolódó mennyiségi adatok 2015-2017

Pataki Márton küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Óbudai Parkolási Kft. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Pataki Márton to read recent responses and update the status.

Feladó: Pataki Márton

Delivered

Tisztelt Óbudai Parkolási Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre :

1. a 2016 szeptemberében készített telitettség vizsgálatot;
2. a 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben kiadott lakossági várakozási hozzájárulások számát övezetenként;
3. a 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben kiadott gazdasági várakozási hozzájárulások számát övezetenként;
4. az üzemeltetett parkolóhelyek számát övezetenként;
5. a 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben kibocsátott parkolási jegyek számá övezetenként.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjenek részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltsék fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztassonak arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekintik megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldjék meg számomra.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 28.

Üdvözlettel:

Pataki Márton

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat Óbudai Parkolási Kft.
Óbudai Parkolási Kft.


Attachment DOC 20180212172415.PDF.pdf
332K Download View as HTML


Tisztelt Uram!
Csatolva küldjük Társaságunk válaszát.
Tisztelettel:
Tarr Edina
Üdvözlettel,
Óbudai Parkolási Kft.
1033 Budapest, Mozaik u. 7.
2018. január 28. 16:42 Pataki Márton írta,
<[1][FOI #10329 email]>:

Tisztelt Óbudai Parkolási Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre :

1. a  2016 szeptemberében készített telitettség vizsgálatot;
2. a 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben kiadott lakossági várakozási
hozzájárulások számát övezetenként;
3. a 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben kiadott gazdasági várakozási
hozzájárulások számát övezetenként;
4.  az üzemeltetett parkolóhelyek számát övezetenként;
5. a 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben kibocsátott parkolási jegyek számá
övezetenként.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjenek részemre a
feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [2]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltsék
fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztassonak
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekintik megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldjék meg számomra.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 28.

Üdvözlettel:

Pataki Márton

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #10329 email]

Ha a(z) Óbudai Parkolási Kft. nem a(z)
[4][Óbudai Parkolási Kft. request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([7]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #10329 email]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/
3. mailto:[email address]
4. mailto:[Óbudai Parkolási Kft. request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
7. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat Óbudai Parkolási Kft.
Óbudai Parkolási Kft.


Attachment DOC 20180212172415.PDF.pdf
332K Download View as HTML


Tisztelt Uram!
A [1]kimittud.atlatszo.hu weboldalon nem állt módunkban feltölteni az Ön
által kért anyagot, ugyanis hiába tömörítettük a file-t 50 MB nagyságúnál
kisebbre, a feltöltési folyamat hibaüzenettel megszakadt több alkalommal
is (413 Request Entity Too Large). 
Kérem, jelöljék meg, hogy milyen formában tudjuk az Ön rendelkezésére
bocsátani a dokumentumot, mely alapesetben meghaladja az 50 MB file
méretet,
Tisztelettel:
Tarr Edina
Üdvözlettel,
Óbudai Parkolási Kft.
1033 Budapest, Mozaik u. 7.
---------- Továbbított levél ----------
Feladó: Ügyfélszolgálat Óbudai Parkolási Kft.
<[2][Óbudai Parkolási Kft. request email]>
Dátum: 2018. február 12. 16:26
Tárgy: Re: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - A 2016 szeptemberi
telitettség vizsgálat, a Társaság működéséhez kapcsolódó mennyiségi adatok
2015-2017
Címzett: Pataki Márton <[3][FOI #10329 email]>

Tisztelt Uram!
Csatolva küldjük Társaságunk válaszát.
Tisztelettel:
Tarr Edina
Üdvözlettel,
Óbudai Parkolási Kft.
1033 Budapest, Mozaik u. 7.
2018. január 28. 16:42 Pataki Márton írta,
<[4][FOI #10329 email]>:

Tisztelt Óbudai Parkolási Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre :

1. a  2016 szeptemberében készített telitettség vizsgálatot;
2. a 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben kiadott lakossági várakozási
hozzájárulások számát övezetenként;
3. a 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben kiadott gazdasági várakozási
hozzájárulások számát övezetenként;
4.  az üzemeltetett parkolóhelyek számát övezetenként;
5. a 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben kibocsátott parkolási jegyek számá
övezetenként.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjenek részemre a
feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [5]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltsék
fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztassonak
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekintik megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldjék meg számomra.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 28.

Üdvözlettel:

Pataki Márton

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[6][FOI #10329 email]

Ha a(z) Óbudai Parkolási Kft. nem a(z)
[7][Óbudai Parkolási Kft. request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([10]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/
2. mailto:[Óbudai Parkolási Kft. request email]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[FOI #10329 email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/
6. mailto:[email address]
7. mailto:[Óbudai Parkolási Kft. request email]
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
10. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Pataki Márton

Delivered

Tisztelt Tarr Edina!

Köszönöm szépen a segítségüket. Én a legegyszerűbbnek a Google Drive használatát gondolnám, amennyiben rendelkeznek gmail.com-os e-mail címet, akkor levél küldésekor a "Küldés" gombbal egy sorban a gemkapocs és a fényképezőgép ikon között található a "Fájlok beszúrása a Google Drive használatával" gomb. Ezzel akár több Gbyte-os fájlkat is lehetséges továbbítani. Az e-mail címem: [email address]

Nagyon egyszerű és szintén ingyenes a https://wetransfer.com/ szolgáltatása is, csak a fájlt kell kijelölni, és a feladó, illetve címzett e-mail címét megadni, regisztráció nem szükséges.

Köszönettel::

Pataki Márton

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat Óbudai Parkolási Kft.
Óbudai Parkolási Kft.

Tisztelt Uram!
Kérésének megfelelően a [1]wetransfer.com szolgáltatást igénybe véve
megküldtük az Ön által megjelölt e-mail címre a dokumentumot, mely 7 napig
tölthető le az oldalról.
Tisztelettel,
Tarr Edina
Üdvözlettel,
Óbudai Parkolási Kft.
1033 Budapest, Mozaik u. 7.
2018. február 14. 11:17 Pataki Márton írta,
<[2][FOI #10329 email]>:

Tisztelt Tarr Edina!

Köszönöm szépen a segítségüket. Én a legegyszerűbbnek a Google Drive
használatát gondolnám, amennyiben rendelkeznek gmail.com-os e-mail
címet, akkor levél küldésekor a "Küldés" gombbal egy sorban a gemkapocs
és a fényképezőgép ikon között található a "Fájlok beszúrása a Google
Drive használatával" gomb. Ezzel akár több Gbyte-os fájlkat is
lehetséges továbbítani. Az e-mail címem: [3][email address]

Nagyon egyszerű és szintén ingyenes a [4]https://wetransfer.com/
szolgáltatása is, csak a fájlt kell kijelölni, és a feladó, illetve
címzett e-mail címét megadni, regisztráció nem szükséges.

Köszönettel::

Pataki Márton

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat Óbudai Parkolási Kft.
Óbudai Parkolási Kft.


Attachment DOC 20180227174204.PDF.pdf
280K Download View as HTML


Tisztelt Uram!
Csatoltan küldöm Társaságunk válaszlevelét.
Tisztelettel, Tarr Edina
Üdvözlettel,
Óbudai Parkolási Kft.
1033 Budapest, Mozaik u. 7.

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Pataki Márton, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pataki Márton:
Csak a(z) Óbudai Parkolási Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei