Az Alap 2016. évi beszámolója és jelentése

Jinda Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pénztárak Garancia Alapja részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Jinda Balázs

Delivered

Tisztelt Pénztárak Garancia Alapja!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az igazgatóság által az Mpt. 95. § (1) bekezdés
- g) pontjának megfelelően megállapított 2016. évi éves beszámolót és
- j) pontjának megfelelően a tevékenységéről a 2016. évre vonatkozóan elkészített jelentést, amely bemutatja az Alap vagyoni helyzetét, pénzeszközeit, valamint ezek felhasználását.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Felhívom továbbá figyelmét, hogy az Alap megsérti az Infotv. elektronikus közzétételi kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy beszámolóját nem teszi közzé honlapján. Ha az Alap e kötelezettségét teljesítette volna, jelen adatigénylésre sem lenne szükség.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 3.

Üdvözlettel:

Jinda Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Jinda Balázs

Delivered

Tisztelt Pénztárak Garancia Alapja! Tisztelt dr. Szűcs László ügyvezető igazgató úr!

Szeretném felhívni figyelmét, hogy ma jár le a válaszadási határidő a 2018. január 3-án benyújtott közérdekű adatigénylésemet illetően.
https://kimittud.atlatszo.hu/request/az_...
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az igazgatóság által az Mpt. 95. § (1) bekezdés
- g) pontjának megfelelően megállapított 2016. évi éves beszámolót és
- j) pontjának megfelelően a tevékenységéről a 2016. évre vonatkozóan elkészített jelentést, amely bemutatja az Alap vagyoni helyzetét, pénzeszközeit, valamint ezek felhasználását.

Kelt: 2018. január 18.

Üdvözlettel:
Jinda Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Jinda Balázs

Delivered

Tisztelt Pénztárak Garancia Alapja!

Köszönöm, hogy végül teljesítették a törvény szabta kötelességüket, és honlapjukon közzétették a 2016. évre vonatkozó beszámolót.
Örömmel venném, ha ugyanezt a 2017. évre vonatkozóan külön felszólítás, adatigénylés benyújtása nélkül 2018. július 31-éig megtennék.

Kelt: 2018. február 13.

Üdvözlettel:

Jinda Balázs

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jinda Balázs:
Csak a(z) Pénztárak Garancia Alapja munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei