Erdélyi ingatlanok listája és ivói ingatlan szerződései

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Erzsébet Vagyonkezelő Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Zoltán

Delivered

Tisztelt Erzsébet Vagyonkezelő Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Erzsébet Vagyonkezelő Kft., illetve romániai leányvállalata, a MUNTACOP EXIM SRL tulajdonában levő romániai (erdélyi) ingatlanok listáját, feltűntetve azok címét.

Továbbá kérem megküldeni részemre az Ivóban, a 109/A szám alatt található, az Erzsébet Vagyonkezelő Kft., illetve romániai leányvállalata, a MUNTACOP EXIM SRL tulajdonában levő ingatlan megvásárlásával és/vagy megépítésével
kapcsolatos összes szerződést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 30.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: Erzsébet Vagyonkezelő Kft
Erzsébet Vagyonkezelő Kft.

Tisztelt kimittud.org!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján, a 2017. augusztus 30. napján, az Erzsébet Vagyonkezelő Kft. részére megküldött közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.
Társaságunk nem kötött romániai ingatlan megvásárlására, illetve megépítésére vonatkozó szerződést, valamint romániai ingatlan tulajdonjogával sem rendelkezik vagy rendelkezett.

Üdvözlettel:
Erzsébet Vagyonkezelő Kft.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Erzsébet Vagyonkezelő Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

MVM Romania Kft.

A(z) Magyar Villamos Művek Zrt. részére Sipos Zoltán által

Kisvárda MKB

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére Móricz Csaba által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei