Muntacop Exim SRL és ivói ingatlan

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Zoltán

Delivered

Tisztelt Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Muntacop Exim SRL megvásárlásával, valamint az Ivóban, a 109/A szám alatt található ingatlannal kapcsolatos összes szerződést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 10.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: sajto erzsebettaborok
Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány


Attachment image001.png
12K Download

Attachment image002.png
11K Download


Tisztelt Sipos Zoltán Úr!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján 2017.
október 10. napján „Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Muntacop Exim
SRL és ivói ingatlan” tárgyú levelében közérdekű adatigénylést terjesztett
elő az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére,
amelyben elektronikus másolatban kérte megküldeni a Muntacop Exim SRL
megvásárlásával, valamint az Ivóban, a 109/A szám alatt található
ingatlannal kapcsolatos összes szerződést.

Tájékoztatjuk, hogy az  az Erzsébet Alapítvány nem rendelkezik semmilyen
szerződéssel Ivóban, a 109/A szám alatt található ingatlannal
kapcsolatosan, így  nem minősül adatkezelőnek. Továbbá tájékoztatjuk, hogy
a Muntacop Exim SRL megvásárlása jogilag nem lezárt folyamat.

 

 

Tisztelettel:

Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei