Tájékoztató kampányok 2018. augusztus-október

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnöki Kabinetiroda részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel, valamint a Lounge Design Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződések keretében 2018. augusztus 01. és 2018. október 31. között kelt megrendeléseket a médiatervekkel együtt.

Médiaterven szíveskedjenek minden olyan dokumentumot érteni, amiből kiderül a kampányok részletezése az alábbiak szerint:
- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora költségen
- hány óriásplakáton, citylighton, oszlopreklámon és egyéb felületen jelent meg közterületi hirdetés, mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. október 31.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment V lasz k z rdek adatig nyl sre.pdf
127K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

Mellékelten küldjük a válaszlevelet.

Tisztelettel,
Miniszterelnöki Kabinetiroda

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Adatigénylésünket fenntartjuk, a kért költségtérítést átutaljuk.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment V lasz k z rdek adatig nyl sre.pdf
84K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny1.pdf
63K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny2.pdf
57K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny3.pdf
60K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny4.pdf
63K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny5.pdf
64K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny6.pdf
67K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny7.pdf
61K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny8.pdf
67K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny9.pdf
68K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny10.pdf
65K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny11.pdf
66K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny12.pdf
67K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny13.pdf
62K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny14.pdf
61K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny15.pdf
69K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny16.pdf
34K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny17.pdf
29K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny18.pdf
28K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny19.pdf
36K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny20.pdf
37K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny21.pdf
415K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny22.pdf
29K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny23.pdf
351K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny24.pdf
604K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny25.pdf
185K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny26.pdf
39K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny27.pdf
247K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny28.pdf
27K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny29.pdf
39K Download View as HTML

Attachment Csatolm ny30.pdf
554K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

Mellékelten küldjük a válaszlevelet, valamint annak csatolmányait.

Tisztelettel,
Miniszterelnöki Kabinetiroda

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

A csatolmányként küldött dokumentumok olvashatatlanok (tintafoltosak, homályosak, életlenek, elmosódottak), ezért nem fogadjuk el őket teljesítésként.
Kérjük szíveskedjenek a dokumentumokat olvasható formában beszkennelve ismételten elküldeni részünkre.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda


Attachment V laszlev l.pdf
73K Download View as HTML


Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

Mellékelten küldjük válaszlevelünket.

Tisztelettel,
Miniszterelnöki Kabinetiroda

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei