Vizes VB-vel kapcsolatos szerződések listája

Mérték Médiaelemző Műhely küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Antenna Hungária Zrt. részére

Az igénylést elutasította a(z) Antenna Hungária Zrt..

Feladó: Mérték Médiaelemző Műhely

Delivered

Tisztelt Antenna Hungária Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Antenna Hungária Zrt. 17. FINA Világbajnoksággal (Budapest-Balatonfüred, 2017. július 14-30) kapcsolatos szerződéseinek szerződő feleit, keltét, tárgyát és értékét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 31.

Üdvözlettel:

Mérték Médiaelemző Műhely

Hivatkozása ide

Feladó: Mándi Gábor dr.
Antenna Hungária Zrt.

 Tisztelt Mérték Médiaelemző Műhely!

 

Szeretném tájékoztatni, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról ^ szóló 2011. évi CXII. törvény alapján állami vagy
helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szervnek kell lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében
lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben
meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki
megismerhesse. Tekintettel arra, hogy társaságunk nem lát el állami vagy
helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot, az Antenna Hungária nem köteles a megjelölt jogszabály
alapján adatot szolgáltatni.

 

Üdvözlettel

 

Dr. Mándi Gábor vállalatirányítási igazgató

Antenna Hungária Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Mérték Médiaelemző Műhely:
Csak a(z) Antenna Hungária Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Partfegyelem, szavazas

A(z) Jobbik Magyarországért Mozgalom részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei