Szabálytalansági eljárások egyes iratai - Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás

Kis Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Innovációs és Technológiai Minisztérium részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kis Zoltán

Delivered

Tisztelt Innovációs és Technológiai Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése projektben (KEOP 1.2.0/2F 2009-0001)

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) kedvezményezett vonatkozásában

szabálytalansági eljárás keretében megállapított visszafizetési kötelezettségek

"Szabálytalanságok 2007-2013"
https://www.palyazat.gov.hu/doc/1387
internetes cím alatt elérhető
“KEOP Szabálytalanságok” táblázat szerint

65. sor - 48.860.000 Ft
66. sor - 9.927.917 Ft
67. sor - 1.453.792.430 Ft

a) visszafizetési kötelezettségek megállapításáról készült határozatokat,
b) a szabálytalansági eljárást megindító okiratokat,

c) közölje részletesen, milyen tényállás alapján milyen szabálytalanságok miatt állapították meg a fenti visszafizetési kötelezettségeket,

d) közölje továbbá, hogy a fenti összegeket ténylegesen visszafizették-e,

e) ha igen, akkor azt a Társulás mikor fizette meg,

f) ha nem a Társulás fizette meg, akkor milyen szervezet fizette ki, milyen forrásból.

g) Ha az európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék előirányzatból finanszírozták a visszafizetési kötelezettséget/kötelezettségeket, akkor jelöljék meg, hogy 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének melyik pontját alkalmazták,

h) másolatban küldjék meg a Miniszterelnökséget vezető miniszternek az erről szóló döntését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 27.

Üdvözlettel:

Kis Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: ITM Kommunikáció
Innovációs és Technológiai Minisztérium


Attachment V laszlev l 20180713 k z rdek KisZolt n.pdf
84K Download View as HTML

Attachment 20150409.pdf
414K Download View as HTML

Attachment 20150423.pdf
203K Download View as HTML

Attachment 2016.pdf
379K Download View as HTML


     

Tisztelt Kis Zoltán Úr!

 

 

Közérdekű adatkérésével kapcsolatban kérem, fogadja a mellékelten
csatolt válaszlevelet, illetve annak mellékleteit.

 

Üdvözlettel:

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis Zoltán:
Csak a(z) Innovációs és Technológiai Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei