UEFA Bajnokok Ligája

Szalay Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére

A(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Feladó: Szalay Dániel

Delivered

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen válaszként megküldeni részemre, hogy az MTVA mekkora összeg megfizetését vállalta az UEFA-nak a 2018-as időszaktól kedve a Bajnokok Ligája kapcsán, illetve ezért tételesen mi jár cserébe.
Az adatigénylést azért terjesztem be, mivel a sajtóosztály erre irányuló kérdésre a közérdekű adat jellege ellenére nem válaszolt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. szeptember 19.

Üdvözlettel:

Szalay Dániel
24.hu

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image004.png
0K Download

Attachment image001.jpg
1K Download


Tisztelt Szalay Dániel!

Az Ön által 2017. szeptember 19. napján a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap részére megküldött megkeresésével kapcsolatosan az
alábbiakról tájékoztatom.

Megkeresésében az alábbiakat kérte:

„Kérem, szíveskedjen válaszként megküldeni részemre, hogy az MTVA mekkora
összeg megfizetését vállalta az UEFA-nak a 2018-as időszaktól kedve a
Bajnokok Ligája kapcsán, illetve ezért tételesen mi jár cserébe.”

A fentiekben foglalt megkeresése kapcsán tájékoztatjuk, hogy az Ön által
igényelt adatkör kimeríti a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény üzleti titok fogalmát, továbbá az információs önrendelkezési
jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(a továbbiakban: Infotv.) 27. § (3) bekezdése alapján ezen adatoknak a
médiapiac egyéb szereplői általi megismerése az MTVA-nak aránytalan
sérelmet okozna.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 30. § (3) és 31. § (1), (3), továbbá
(5) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) bejelentést tehet
a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében, a közérdekű adatok
vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban bekövetkezett jogsérelemre, vagy
annak közvetlen veszélyére hivatkozással.

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye
elutasítása miatt bírósághoz fordulhat. A pert igénye elutasításának
közlésétől számított harminc napon belül kell a Fővárosi Törvényszéken
megindítani a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal szemben.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és jelen tájékoztatás
átvételéről szóló visszajelzését.

Tisztelettel:

 

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]cid:image002.jpg@01D1D5EA.74F76950

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szalay Dániel

Delivered

Tisztelt MTVA!
Az Információszabadságról szóló törvény alapján a közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül eleget kell tenni az adatigényléstől számítva. Az adatigénylést megtagadni – kizárólag jogszerű indokkal - legfeljebb az igényléstől számított 8 napon belül lehet.
Önök épp ezért október 4-én már nem tagadhatnák meg a szeptember 19-i adatigénylést jogszerűen még akkor sem, ha egyébként annak indoka jogszerű lenne.
Tájékoztatom továbbá önöket arról, hogy mivel az MTVA közpénzekből működik, így a kért adatok közérdekű adatoknak minősülnek, ezek eltitkolása ezért törvénytelen.

A fenti jogsértések miatt az MTVA ellen jogi eljárást kezdeményezek.

Üdvözlettel:
Szalay Dániel

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szalay Dániel:
Csak a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei